Trabzon Orman Fidanlık Müdürlüğü

​​​

Savaş AYVAZ

Orman Fidanlık Müdürü

​​​​​​​​​​​​​Orman Fidanlık Müdürlüğünü​n Tanıtımı​

  • Trabzon Orman Fidanlık Müdürlüğü Trabzon orman Bölge Müdürlüğüne Bağlı olarak Of, Bayburt ve Pazar olmak üzere 3 Fidanlık şefliğinden oluşmaktadır. Trabzon Orman Fidanlık Müdürlüğü programlar çerçevesinde; Bakanlık ile kamu kurum ve kuruluşlarını, gerçek ve tüzel kişilerin ağaçlandırma, suni gençleştirme, erozyon kontrolü ve peyzaj düzenlenme çalışmalarında ihtiyaç duyduğu her türlü orman ağacı fidanlarını üreterek, dağıtım ve satışını yapmaktadır. Orman ağaçları ile süs bitkilerinin tohum ve çeliklerini üreterek saklamak, Orman ağacı tohum ve fidanları ile ilgili olarak Zirai karantina yönetmenliğinde verilen görevleri yaparak, Özel orman fidanlığı kuruluş raporlarını inceleyerek uygulamaları kontrol etmektedir. Fidanlıklarda yılda ortalama 5.000.000 Fidan üretilmektedir. Mavi ladin, doğu ladini, sedir, sarıçam, sahil çamı, fıstıkçamı, karaçam, huş, ıhlamur, akasya, dışbudak, kestane, kavak, ahlat, meşe gibi asli türlerin yanında muhtelif süs bitkileri de yetiştirilmektedir. Ayrıca Of Fidanlık Şefliği görev alanında Akçaabat İlçesi Karadağ Mevkiinde Karadağ Orman Fidanlığı da bulunmaktadır.

Görev Tanımları​

  • OBM mıntıkası ve civar bölgelerde yapılacak ağaçlandırma faaliyetlerinde, özel sektörün yapacağı peyzaj düzenlemelerinde ve resmi kurum ve kuruluşların ağaçlandırma faaliyetleri için ihtiyaç duyduğu orman ağacı ve süs bitkisi fidanlarını ve tohumlarını üretmek, dağıtmak ve satışını yapmaktır.
  • 4734 sayılı KİK kanununun 3-a maddesi kapsamında köylülere ve tarımsal kalkınma kooperatiflerine satın alım garantili fidan sözleşmesi ile fidan üretimi yaptırmak,
  • OGM adına işveren vekilidir.​

Şeflikler​

  
  
  
Adres
Bayburt Orman Fidanlık Şefliği
Of Orman Fidanlık Şefliği
​​