Genel Bilgiler

​​​​​​Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün Görevleri​​​

  • Ormancılık sorunlarına çözüm üretmek, ormancılık uygulamalarına yönelik yeni bilgi, yöntem ve teknolojiler kazandırmak amacıyla araştırmalar yapmak, araştırma sonuçlarını yayınlamak ve uygulanmasını izlemek,
  • Genel Müdürlük birimleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından talep edilen konularda analiz, test ve teşhis, inceleme ve etüt çalışmaları yapmak, danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek,
  • Ormancılık çalışmalarında, odun ve odun dışı orman ürünlerinin ibre, yaprak, kabuk, dal, kozalak, gövde, tohum, meyve ve toprak altı organlarından tıp, kozmetik ve diğer alanlarda kullanılan mamül ya da yarı mamül olarak elde edilen maddelerin tescil ve patent çalışmalarında bulunmak,
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, çalıştay, ortak proje, eğitim, staj ve benzeri etkinliklerde bulunmak,
  • Araştırma ormanlarını kuruluş amaçlarına göre planlamak, yönetmek, işletmek ve bu konuda ilgili birimlerle işbirliğini sağlamak,
  • Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde görevli personelin eğitimlerini bilgi ve yeteneklerinin geliştirilmesini sağlamak,
  • Araştırma master planı çerçevesinde Bakanlığın ve Genel müdürlüğün ormancılık çalışmalarını yapmak ve katkı sağlamak,
  • Genel Müdür tarafından verilen görevleri yapmak.

Kuruluş ve Genel Bilgiler

 • ​Ormancılık araştırma çalışmaları yapmak üzere bir araştırma birimi kurulması ilk kez 1951 yılında gündeme gelmiştir. Uzun çalışmalar sonucu 06.12.1952 yılında, Bolu Araştırma İstasyonu adı altında Bolu'da kuruluş gerçekleştirilmiştir.1955 yılına kadar Bolu'da faaliyetini sürdüren kurum, çalışma konularının genişliği ve ülkenin tamamına hizmet götürme ihtiyacı dikkate alınarak bu tarihten itibaren Ankara'ya taşınmış ve Ormancılık Araştırma Enstitüsü adını almıştır.2003 yılında yapılan bir değişiklik sonucu Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü olarak Çevre ve Orman Bakanlığı AR-GE Daire Başkanlığı'na bağlı bir birim olarak çalışmalarına devam etmiştir. 2011 yılında ismi "Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü" şeklinde değiştirilerek; yeni kurulan 'Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na 'Bağlı Kuruluş' olarak faaliyet gösteren Orman Genel Müdürlüğü'nün merkez teşkilat yapısında yer alan 'Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı'na bağlanmıştır.
 • Ormancılık araştırma çalışmaları yapmak üzere bir araştırma birimi kurulması ilk kez 1951 yılında gündeme gelmiştir. Uzun çalışmalar sonucu 06.12.1952 yılında, Bolu Araştırma İstasyonu adı altında Bolu’da kuruluş gerçekleştirilmiştir.1955 yılına kadar Bolu’da faaliyetini sürdüren kurum, çalışma konularının genişliği ve ülkenin tamamına hizmet götürme ihtiyacı dikkate alınarak bu tarihten itibaren Ankara’ya taşınmış ve Ormancılık Araştırma Enstitüsü adını almıştır.
 • 1965 yılında ise, Ormancılık Araştırma Enstitüsü bünyesinde çalışmalarına devam etmek üzere, Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü adıyla tekrar Bolu’da açılmıştır. 1992 yılında yapılan değişiklikle; Orman Bakanlığı APK Kurul Başkanlığına bağlı bir birim olarak teknik, idari ve mali özerk yapısıyla Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü adıyla halen çalışmalarını sürdürmektedir. 2003 yılında yapılan bir değişiklik sonucu Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü olarak Çevre ve Orman Bakanlığı AR-GE Daire Başkanlığı'na bağlı bir birim olarak çalışmalarına devam etmektedir. Müdürlüğümüz, her biri ayrı ormancılık disiplinlerinde çalışmalar yapan 8 bölüme sahiptir. Bu 8 bölümün yanında ayrıca Müdürlüğümüze bağlı 3 araştırma ormanı bulunmakta iken, Çamkoru Dr. Fuat ADALI Araştırma Ormanı, Orman Bakanlığı’nın 29.12.1992 gün ve 59 sayılı olurlarıyla yeni kurulan İç Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğü’ne bağlanmıştır. Araştırma Müdürlüğümüz bünyesinde halen iki araştırma ormanı bulunmaktadır. Bakanlar Kurulu'nca 05.03.2007 tarihinde alınan karar doğrultusunda Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü bünyesinde 6 adet Başmühendislik oluşturulması kararlaştırılmıştır.
 • 2011 yılında ise Bakanlığın yeniden yapılanmasından sonra Enstitü Müdürlüğü bünyesinde 7 adet başmühendislik oluşturulmuştur. Modern ormancılık bilim ve tekniğinin gereklerine uygun olarak, yerel istek ve ihtiyaçları cevaplandıracak şekilde düzenlenen araştırma ormanları, uzun süreli araştırma çalışmalarının ve denemelerin toplu bir şekilde yeterli koruma güvenliği altında yürütülmesini sağlamakta olup isim ve özellikleri aşağıdadır:
 • 1. Seben Fosil Araştırma Ormanı – BOLU: Bolu ili, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Seben Orman İşletmesi sınırlarında yer almaktadır. Alanı 975,84 hektardır. (Hoçaş -Kozyaka). 01.07 2013 tarihinde Orman ve Su İşleri Bakanımızın onayı ile kurulmuştur. 


 • Çalışma alanı içinde Bolu, Kastamonu, Zonguldak ve Sinop Orman Bölge Müdürlüklerinin sınırlarını kapsamakla beraber ülkemiz ve dünyadaki ormancılık ve çevre sorunlarının çözümleri için araştırma projeleri geliştirmek, yürütmek ve sonuçlandırmakla görevlidir. Yönetmelik gereği kurumumuzun liderliğini yaptığı ve finansmanını sağladığı araştırma projeleri kurum teknik personelinden oluşan ve Ekim ayında yılda bir kez toplanan TEKNİK KURUL, tüm araştırma müdürlüklerinden ve bilimsel kurumlardan belirlenen uzmanların katıldığı Şubat Ayındaki ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUPLARI onaylarından geçme zorunluluğu vardır. Bu onaylar proje teklifinden sonra projenin kabulü veya reddi ve proje bitiminden sonra yayınlanması veya yayınlanmaması ile yayın şekline karar verilmesi hususlarını kapsar. Bunların dışında diğer kurumların finansmanını ve yürütücülüğünü yaptığı projeler diğer çalışmalarımız kapsamında ele alınmaktadır.