Genel Bilgiler

​​​​​​​​​​​​Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün Görevleri​​​

  • Ormancılık sorunlarına çözüm üretmek, ormancılık uygulamalarına yönelik yeni bilgi, yöntem ve teknolojiler kazandırmak amacıyla araştırmalar yapmak, araştırma sonuçlarını yayınlamak ve uygulanmasını izlemek,
  • Genel Müdürlük birimleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından talep edilen konularda analiz, test ve teşhis, inceleme ve etüt çalışmaları yapmak, danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek,
  • Ormancılık çalışmalarında, odun ve odun dışı orman ürünlerinin ibre, yaprak, kabuk, dal, kozalak, gövde, tohum, meyve ve toprak altı organlarından tıp, kozmetik ve diğer alanlarda kullanılan mamül ya da yarı mamül olarak elde edilen maddelerin tescil ve patent çalışmalarında bulunmak,
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, çalıştay, ortak proje, eğitim, staj ve benzeri etkinliklerde bulunmak,
  • Araştırma ormanlarını kuruluş amaçlarına göre planlamak, yönetmek, işletmek ve bu konuda ilgili birimlerle işbirliğini sağlamak,
  • Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde görevli personelin eğitimlerini bilgi ve yeteneklerinin geliştirilmesini sağlamak,
  • Araştırma master planı çerçevesinde Bakanlığın ve Genel müdürlüğün ormancılık çalışmalarını yapmak ve katkı sağlamak,
  • Genel Müdür tarafından verilen görevleri yapmak.

Kuruluş ve Genel Bilgiler

 • ​Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü ilk kez 1967 yılında, Tarsus Okaliptüs Araştırma  İstasyonu adıyla çalışmalara başlamıştır. Orman Bakanlığı tarafından 1976 yılında ismi "Tarsus Okaliptüs Araştırma Bölge Müdürlüğü" olarak değiştirilmiştir.

 


 • Bakanlığımızda 1992 yılındaki yeni yapılanma ile ismi tekrar değiştirilerek bölgesel bir kuruluş olmuş ve "Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü" adını almıştır. Araştırma Müdürlüğümüz; 2011 yılında "Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü" ismini  alarak yeni kurulan Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlı kuruluş olarak faaliyet gösteren Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı'na bağlanmıştır. Enstitümüz halen,  2018 yılında  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın birleşmesi sonucu,  Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel  Müdürlüğü, Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.​ Müdürlüğümüzde genel bütçe kullanılmaktadır.
 • Araştırma Enstitüsü Müdürlüğümüz bünyesinde 1 adet idare binası (konferans salonlu), 2 adet başmühendislik ve laboratuar (genetik ve toprak laboratuarı) binası, 1 adet çok amaçlı bina, 1 adet eğitim merkezi binası, 1 adet sera, 1 adet araştırma fidanlığı, 1 adet garaj ve ambar binası bulunmaktadır.

​​Konferans SalonuÇok Amaçlı Bina

​​​

Konferans Salonu Çok Amaçlı Bina 

 • Konferans salonumuz; 100 kişilik olup, her türlü modern sunum ve ses cihazı ile donatılmıştır.

​​LaboratuarCam Sera

Laboratuar Cam Sera

 • Genetik laboratuarımızda; genetik çeşitlilik araştırmalarında kullanılan izoenzim analizleri, doku kültürü çalışmaları, çimlenme deneyleri ve ayrıca aromatik bitkilerin (okaliptüs, defne, kekik, biberiye ) uçucu yağ analizleri ve üretimi yapılmaktadır.  
 • Ayrıca 2017 yılının Aralık ayında ;
 • Rhegma Gölünden Bataklığa, Bataklıktan Okaliptüs Ormanına Dönüşümün Ekolojik Öyküsünü Anlatan Okaliptüs Müzesinin,  bölgemizde yoğun olarak üretimi yapılan odun dışı orman ürünlerinin sergilendiği Odun Dışı Orman Ürünleri Odasının, vejetasyon ve tür zenginliğini kayıt altına almayı hedeflediğimiz Herbaryum, Ekoloji, Hasılat , Dendrokronoloji, Entomoloji odalarının ve canları pahasına bu ülke toprağı için kendilerini feda eden tüm Demokrasi Şehitleri Anısına, Enstitü Müdürlüğümüz personeli tarafından yapılan çeşmemizin açılışları yapıldı.  

​​

OKALİPTÜS MÜZESİ BİNAMIZ

​​Giriş BölümüOdun Dışı Orman Ürünleri O​​dası

giris bölümü  odun dışı orman ürünleri odası

​​

​​​ Okaliptüs MüzesiHasılat Odası

Okaliptüs Müzesi  Hasılat Odası
​​

​​ Ekoloji OdasıHerbaryum

Ekoloji Odası  Herbaryum

​​ Dendrokronoloji OdasıEntomoloji O​dası

dendrokronoloji odası  ​ entomoloji odası


​Demokrasi Şehitleri Çeşmesi


​​​​