Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğü

​​​Şubenin Görev Tanımları​

 • Devletten başkasına ait ormanlardaki iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 • 6831 Sayılı Kanun’un 1.maddesine göre orman tanımına girmeyen sahipli yerlerdeki ağaç ve ağaççıklardan sahiplerinin yararlanmalarına ait iş ve işlemleri 116’ncı maddeye göre takip etmek,
 • 4785 ve 5658 Sayılı Kanunlara göre gerekli iş ve işlemleri yapmak,
 • Orman rejimine alınacak yerlerin kamulaştırma işlemlerini yürütmek,
 • OGM adına ağaçlandırılmak ve orman olarak kullanılmak üzere alınacak sahaların OBM Ağaçlandırma ŞM ile birlikte iş ve işlemlerini yapmak,
 • Hususi ve Hükmi Şahsiyete Haiz Amme Müesseselerine Ait Ormanlarda (Özel ve tüzel kişilik) muvafakat, izin, irtifak ve tahsis işleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 • Orman tahdit ve kadastrosuna, itiraz davalarını ve mülkiyet ihtilaflarını takip etmek ve sonuçlandırmak, mahkeme kararlarının Orman Kadastro Başmühendislikleri vasıtasıyla uygulanmasının sağlanması,
 • Kesinleşen orman tahdit ve kadastro sonucuna göre Devlet Ormanlarının tapuya tescil ve terkin işlemini yapmak,
 • Orman Kadastro Komisyonları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 • Orman tahdit ve kadastrosu yapılan belde ve köylerdeki orman sınırlarının korunması ve kaybolan sınır noktalarının yenilenmesini sağlamak, gerektiğinde orman sınırlarını yerinde tespit etmek,
 • Orman tahdit ve kadastrosu yapılmamış yerlerde idari ve teknik yönden orman sınırlarını belirlemek,
 • İmar planlarına ilişkin görüş vermek,
 • Yürürlükteki kadastro kanunları çerçevesinde yapılacak iş ve işlemler konusunda TKGM yerel birimleriyle birlikte çalışmak​.