Samsun Orman Fidanlık Müdürlüğü

​​​

Alpaslan KADI

Orman Fidanlık Müdürü

​​​​​​​​​​​​​​Orman Fidanlık Müdürlüğünü​n Tanıtımı​

 • Samsun - Ordu asfaltının 16.km.'sinde 10.05.1946 yılında orman alanlarının temizlenmesi suretiyle açılan taban arazi üzerinde " Bölge Orman Fidanlık Müdürlüğü" olarak kurulmuştur. 1962 yılında Karadeniz Bölgesi " Kavakcılık Araştırma İstasyonu "adını alarak fidanlık ve araştırma hizmetleri bir arada yürütülmüştür. 1976 yılında Araştırma Fidanlık Şefliği ile AGM Başmühendisliğine bağımlı kurulan Orman Fidanlık Şefliği olarak ayrılmıştır. 1981 yılında tarım Ve Orman Bakanlığınca öngörülen uygulama sonucu Bafra - Pamuklu Fidanlığını bünyesine alarak " Gelemen Orman Fidanlık Müdürlüğü " adı altında Amasya Orman Başmüdürlüğüne bağlanmış ve kavak çalışmaları Kavakcılık Araştırma Bölge Müdürlüğünce yürütülmüştür.
 • 1982 yılında Amasya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak Orman Fidanlık Müdürlüğü olarak çalışmalarını sürdürmeye başlamış ve 1994 yılında kurulan Orman Bakanlığı, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü Doğu Karadeniz Bakanlık Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak çalışmalarını devam ettirmiştir. 01.05.2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun geçici 1.maddesi gereği Bakanlık Bölge Müdürlükleri kaldırılmış olup, 08.08.2003 tarih ve 3391-2254 sayılı yazıları ile “Gelemen Orman Fidanlık Müdürlüğü” görevi sona ermiş, Samsun İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Ağaçlandırma Şube Müdürlüğüne bağlı Samsun Fidanlık Mühendisliği olarak görevine devam etmiştir. 
 • 04.07.2011 tarih ve 27984 sayılı Mükerrer Resmi gazetede yayınlanan 645 sayılı “Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname” gereği Mülga Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğünün faaliyetleri Orman Genel Müdürlüğünün uhdesine devredilmiştir. 645 sayılı KHK ile “3234 Sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun” birçok maddesinde değişiklikler yapılmıştır. İlgili KHK gereğince 28.10.2011 tarih ve 48 nolu Bakanlık Oluru ile Samsun Orman Fidanlık Müdürlüğü, Amasya Orman Bölge Müdürlüğünde yapılandırılmıştır. 
 • 03.01.2012 tarihinde yayınlanan 64 nolu Bakanlık Oluru ile Samsun Orman Fidanlık Müdürlüğüne bağlı Fidanlık Şeflikleri ve çalışma alanı belirlenmiştir.  Samsun Orman Fidanlık Şefliği de faaliyetlerini, Samsun Orman Fidanlık Müdürlüğü bünyesinde yürütmeye başlamıştır.​
 • Görev Tanımları​

  • OBM mıntıkası ve civar bölgelerde yapılacak ağaçlandırma faaliyetlerinde, özel sektörün yapacağı peyzaj düzenlemelerinde ve resmi kurum ve kuruluşların ağaçlandırma faaliyetleri için ihtiyaç duyduğu orman ağacı ve süs bitkisi fidanlarını ve tohumlarını üretmek, dağıtmak ve satışını yapmaktır.
  • 4734 sayılı KİK kanununun 3-a maddesi kapsamında köylülere ve tarımsal kalkınma kooperatiflerine satın alım garantili fidan sözleşmesi ile fidan üretimi yaptırmak,
  • OGM adına işveren vekilidir.​

Şeflikler​

  
  
  
Adres
Amasya Orman Fidanlık Şefliği+903582184010+903582188301

Adres: Kirazlıdere Mahallesi Mehmet Varinli Caddesi No:112​ Merkez/AMASYA

Bafra Orman Fidanlık Şefliği+903625430848+903625425822

​Fatih Mahallesi Fabrika Sokak Bafra/SAMSUN​

Çorum Orman Fidanlık Şefliği+903642277901+903642277904

​​Çepni, İnönü Cd. No:70, 19040 Çorum Merkez/Çorum​

Samsun Orman Fidanlık Şefliği+903622381153+903622383819

Toptepe, Gediz Sk. No:12, 55080 Canik/SAMSUN​

Tokat Orman Fidanlık Şefliği+903562141027+903562141659

​Yeni Mahalle Gazi Osman Paşa Bulvarı No:71 TOKAT​

Vezirköprü Orman Fidanlık Şefliği+903626471050+903626471739

​Cumhuriyet, Gençlik Cd. No:90, 55900 Vezirköprü/SAMSUN​

​​