Şube Müdürlükleri

  
  
Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü​+90 312 296 4520
Basın ve İletişim Şube Müdürlüğü+90 312 296 4794
Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü+90 312 296 4519
Ekosistem Hizmetleri Şube Müdürlüğü+90 312 296 4515
İşletme ve Pazarlama Şube Müdürlüğü+90 312 296 4514
İzin İrtifak Şube Müdürlüğü+90 312 296 4521
Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğü+90 312 296 4674
Makina ve İkmal Şube Müdürlüğü+90 312 296 4518
Mali İşler Şube Müdürlüğü+90 312 296 4524
Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürlüğü+90 312 296 4509​
Orman ve Köy İlişkileri Şube Müdürlüğü+90 312 296 4516
Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü+90 312 296 4517
Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü+90 312 296 4512
Personel Şube Müdürlüğü+90 312 296 4510
Silvikültür Şube Müdürlüğü+90 312 296 4522

​​​​​​​​​​​​​​​​​