Silvikültür Şube Müdürlüğü

​​​Şubenin Görev Tanımları​

  • İşletme Müdürlüklerinin silvikültürel faaliyetlerini takip ve kontrol etmek,
  • Silvikültür çalışmaları ile ilgili gerekçe raporlarını, keşif özetlerini plan ve projeleri tanzim ettirmek, inceleyip gerekenleri bilgi için Genel Müdürlüğe göndermek,
  • Silvikültür planlarının yapılmasını sağlamak ve uygulanmasını kontrol etmek,
  • Amenajman ve silvikültür planlarındaki esaslar çerçevesinde gençleştirme çalışmalarının doğal (ağaçlardan dökülen tohumlar) ya da yapay (ekim ve dikim) yolla ormanların yeniden kurulmasını sağlamak,
  • Gençleştirme çalışmalarının; tesis (tel örgü, fidan dikimi, tohum ekimi, toprak işleme, diri örtü temizliği vb.), bakımı ve korunmasıyla ilgili takip ve kontrolleri yapmak,
  • Gençleştirmede çalışmalarında ihtiyaç duyulacak tohum ve fidan temini için gerekli koordinasyonu (OİM ve OFM ile) sağlamak,
  • Detay Silvikültür planlarını Amenajman planlarında gençleştirmeye konu edilen sahalar için silvikültür planlarını düzenlemek, gerektiğinde revizelerini yapmak veya yaptırmak, arşivlenmesini sağlamak, Silvikültür planları ile ilgili verilerin kayıtlarını tutmak, değerlendirmek,
  • Sıklık (genç orman), ilk aralama (genç orman) ve koruya tahvil (sürgün menşeili orman) çalışmalarının tekniğine uygun şekilde yapılmasını sağlamak,
  • Silvikültür uygulamalarının periyodik olarak izlenmesi, istatistiki bilgilerin toplanması (OİM ve OİŞ, sistem üzerinden (Geoportal) ve excel formatında), değerlendirilmesi ve arşivlenmesini sağlamak, envanterini tutmak.