Şube Müdürlükleri

  
  
Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü​+90 242 345 1448 470
Basın ve İletişim Şube Müdürlüğü+90 242 345 1448 211
Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü+90 242 345 1448 115
Ekosistem Hizmetleri Şube Müdürlüğü+90 242 345 1448 480
İşletme ve Pazarlama Şube Müdürlüğü+90 242 345 1448 205
İzin ve İrtifak Şube Müdürlüğü+90 242 345 1448 213
Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğü+90 242 345 1448 171
Makina ve İkmal Şube Müdürlüğü+90 242 345 1448 260
Mali İşler Şube Müdürlüğü+90 242 345 1448 304
Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürlüğü+90 242 345 1448 311
Orman ve Köy İlişkileri Şube Müdürlüğü+90 242 345 1448 192
Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü+90 242 345 1448 106
Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü+90 242 345 1448 483
Personel Şube Müdürlüğü+90 242 345 1448 303
Silvikültür Şube Müdürlüğü+90 242 345 1448 121

​​​​​​​​​​​​​​​​​