Alaçam Orman İşletme Müdürlüğü

​​​

Muhammet SOLMAZ

Orman İşletme Müdürü

​​​​​​​​​​​​​​Tanıtım​​

  • Alaçam Devlet Orman İşletme Müdürlüğü'müz; Bakanlık Makamının 14.09.1961 tarih ve 3806 sayılı kuruluş Olur'ları ile Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü'nden ayrılarak, “Değirmeneğrek Örnek Orman İşletme Müdürlüğü" adı altında, Dursunbey İlçesi sınırları içerisindeki ormanların ve orman vasfındaki alanların bir kısmından sorumlu olarak kurulmuştur.
  • 1965 yılında Alaçam ve Candere İşletme Şefliklerinin katılmasıyla “Alaçam Örnek Orman İşletme Müdürlüğü adı altında ormancılık faaliyetlerine devam etmekte iken, 1972 yılında Orman Genel Müdürlüğü'nce yapılan Kuruluş Değişikliği neticesinde (Örnek İşletmelerin kapatılması üzerine) “ALAÇAM DEVLET ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ" adı altında ormancılık faaliyetlerine devam etmiştir. 
  • 1975 yılında tekrar Kuruluş Değişikliği yapılması neticesinde, Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğünden Gölcük, Kireç ve Beydağ Şeflikleri İşletme Müdürlüğü bünyesine dahil olurken, bünyesindeki Candere Şefliği Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğüne,
  • 1978 yılında yapılan Kuruluş Değişikliği ile bünyesindeki Aktuzla, Dervişler ve Beydağ Orman İşletme Şeflikleri Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğüne,
  • 1990 yılında ise Bigadiç Orman İşletme Müdürlüğünün kurulması nedeni ile de Alaçam İşletme Şefliğinin bir bölümü Bigadiç Orman İşletme Müdürlüğüne devredilmiş olup,
  • 24.12.1999 tarihinde yapılan Kuruluş Değişikliği ile bünyesindeki Şeflik sayısı 5'e (Beş) yükseltilmiş iken,
  • 2020 yılında yapılan Kuruluş Değişikliği neticesinde ise Şeflik sayısı 11'e (Onbir) yükseltilmiş, son olarak da 2023 yılında bünyesine 1 adet Orman Depo Şefliği kurulmuştur.
  • Bugün itibariyle, Orman İşletme Müdürlüğümüz bünyesinde; Alaçam, Ardıç, Balat, Değirmeneğrek, Durabeyler, Kavacık, Kireç, Odaköy, Soğucak adındaki 11 adet Orman İşletme Şefliğimiz ve İstasyon Orman Depo Şefliğimiz ile ormancılık faaliyetlerine devam etmektedir.
  • Şefliklerimizin Kuruluş Merkezi Dursunbey ilçe merkezi olup, yine bu Orman İşletme Şefliklerimize bağlı farklı yerleşim yerlerinde kurulmuş olan 5 adet toplu koruma merkezi bulunmaktadır.

​​​​​Şeflikler​​​

​​​​
  
  
  
Adres
Alaçam Orman İşletme Şefliği0 266 662 12 940 266 662 29 66

Bozyokuş Mah. İsmaildayı Cad. No:64 - Dursunbey

Ardıç Orman İşletme Şefliği0 266 662 12 940 266 662 29 66

Bozyokuş Mah. İsmaildayı Cad. No:64 - Dursunbey

Balat Orman İşletme Şefliği0 266 662 12 940 266 662 29 66

Bozyokuş Mah. İsmaildayı Cad. No:64 - Dursunbey

Değirmeneğrek Orman İşletme Şefliği0 266 662 12 940 266 662 29 66

Bozyokuş Mah. İsmaildayı Cad. No:64 - Dursunbey

Durabeyler Orman İşletme Şefliği0 266 662 12 940 266 662 29 66

Bozyokuş Mah. İsmaildayı Cad. No:64 - Dursunbey

Gölcük Orman İşletme Şefliği0 266 662 12 940 266 662 29 66

Bozyokuş Mah. İsmaildayı Cad. No:64 - Dursunbey

Güğü Orman İşletme Şefliği0 266 662 12 940 266 662 29 66

Bozyokuş Mah. İsmaildayı Cad. No:64 - Dursunbey

İstasyon Orman Depo Şefliği0 266 662 12 940 266 662 29 66

Bozyokuş Mah. İsmaildayı Cad. No:64 - Dursunbey

Kavacık Orman İşletme Şefliği0 266 662 12 940 266 662 29 66

Bozyokuş Mah. İsmaildayı Cad. No:64 - Dursunbey

Kireç Orman İşletme Şefliği0 266 662 12 940 266 662 29 66

Bozyokuş Mah. İsmaildayı Cad. No:64 - Dursunbey

Odaköy Orman İşletme Şefliği0 266 662 12 940 266 662 29 66

Bozyokuş Mah. İsmaildayı Cad. No:64 - Dursunbey

Soğucak Orman İşletme Şefliği0 266 662 12 940 266 662 29 66

Bozyokuş Mah. İsmaildayı Cad. No:64 - Dursunbey