Şube Müdürlükleri

  
  
Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü​0 266 243 66 92
Basın ve İletişim Şube Müdürlüğü0 266 243 66 92
Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü0 266 243 66 92
Ekosistem Hizmetleri Şube Müdürlüğü0 266 243 66 92
İşletme ve Pazarlama Şube Müdürlüğü0 266 243 66 92
İzin ve İrtifak Şube Müdürlüğü0 266 243 66 92
Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğü0 266 249 77 55
Makina ve İkmal Şube Müdürlüğü0 266 243 66 92
Mali İşler Şube Müdürlüğü0 266 243 66 92
Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürlüğü0 266 243 66 92
Orman ve Köy İlişkileri Şube Müdürlüğü0 266 243 66 92
Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü0 266 249 77 55
Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü0 266 243 66 92
Personel Şube Müdürlüğü0 266 243 66 92
Silvikültür Şube Müdürlüğü0 266 243 66 92

​​​​​​​​​​​​​​​​​