Ekosistem Hizmetleri Şube Müdürlüğü

​​​​​​​Şubenin Görev Tanımları​

 • Orman ekosistem hizmetleri ve biyolojik çeşitliliğinin tespiti, envanteri, planlaması, haritalandırılması, projelendirilmesi, tanıtımı ile ekosistem hizmetlerinin değer tespiti, belgelendirme ve sertifikasyonu çalışmalarına ait usul ve esasları düzenlemek, iş, işlem ve faaliyetleri yapmak veya yaptırmak,
 • Odun dışı ürünlerin tespiti, teşhisi, envanteri, planlaması, haritalandırılması, projelendirilmesi, üretimi, taşınması, depolanması, işlenmesi, tanıtımı, pazarlanması ve ekosisteminde geliştirilmesi ile standardizasyonu, belgelendirme ve sertifikasyonu, ürün araştırma ve geliştirme çalışmalarına ait iş, işlem ve faaliyetleri yapmak veya yaptırmak, takip ve kontrol etmek,
 • Orman parkları, mesire yerleri ve arboretum (ağaç parkı) sahalarının ayrılması, korunması, geliştirilmesi, işletilmesi veya işlettirilmesini sağlamak, iş, işlem ve faaliyetleri yapmak veya yaptırmak, takip ve kontrol etmek, denetlemek,
 • Ekoturizmin desteklenmesi ve geliştirilmesine yönelik iş, işlem ve faaliyetleri yapmak veya yaptırmak, takip ve kontrol etmek,
 • Arıcılığın geliştirilmesi ve bal ormanı çalışmalarına ait iş, işlem ve faaliyetleri yapmak, yaptırmak, takip ve kontrol etmek,
 • Orman içi av-yaban hayatına ve otlatmaya ait iş, işlem ve faaliyetleri yapmak veya yaptırmak, takip ve kontrol etmek,
 • İklim değişikliği sürecinde ormanların azaltım yeteneğinin artırılması ve uyum kapasitelerinin geliştirilmesi için ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlamak,
 • Orman içi su kaynaklarının koruması ve geliştirmesine yönelik iş, işlem ve faaliyetleri yapmak veya yaptırmak, takip ve kontrol etmek,
 • Görev alanı kapsamındaki faaliyetlerle ilgili eğitim vermek, uygulayıcı birimlere rehberlik etmek,
 • Yıllık üretim ve iş programları ile bütçe tekliflerini hazırlamak, uygulamalarını takip ve kontrol etmek,
 • İlgili kurum, kuruluş ve birimlerle iş birliği ve koordinasyonu sağlamak,
 • Bölge müdürü tarafından verilecek benzer görevleri yapmak.