Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü

​​​Şubenin Görev Tanımları​

  • Ormanların zararlı böcek ve hastalılar ile yasadışı müdahalelere karşı korunması faaliyetlerinin (açma, ağaç kesme, nakletme, işgal faydalanma, bulundurma vb. karşı) yürütülmesini sağlamak,
  • Toplu Koruma, Hassas Koruma, Bölüm Koruma Merkezlerinin kuruluşları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
  • Biyolojik mücadele kapsamında faydalı böceklerin üretim faaliyetlerini yürütmek,
  • Karantina tedbirleri ve uygulamalarının yürütülmesini sağlamak,
  • Orman ekosistemlerinin sağlığının izlenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, (3 tane seviye II, 30 tane seviye I),
  • Muhafaza ormanlarının ayrılması ve idaresi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
  • Orman içi otlak, yaylak ve kışlaklarda otlatmanın planlaması ve takibinin yapılmasını sağlamak,
  • Memurlara verilecek giyimler, ihtiyaç duyulan damga, nakliye tezkeresi ve silahların temini, dağıtımı ve diğer işlemlerinin takibi ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
  • Sadece Ankara OBM’de olan ORKUT (Orman Kurtarma Timi) ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.