Başmühendislikler

  
  
Odun ve Odun Dışı Orman Ürünleri Araştırmaları Başmühendisliği0324 648 7453
Orman Amenajmanı ve Hasılat Araştırmaları Başmühendisliği0324 648 7453
Orman Ekolojisi ve Toprak Araştırmaları Başmühendisliği0324 648 7453
Orman İşletmeciliği ve Ekonomisi Araştırmaları Başmühendisliği0324 648 7453
Orman Koruma, Yaban Hayatı ve Korunan Alanlar Araştırmaları Başmühendisliği0324 648 7453
Orman Yangınları Araştırmaları Başmühendisliği0324 648 7453
Silvikültür ve Orman Botaniği Araştırmaları Başmühendisliği0324 648 7453
Tohum, Ağaçlandırma ve Ağaç Islahı Araştırmaları Başmühendisliği0324 648 7453

​​​​​​​​​​​​​​​​​