Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü

​​​​​​​Şubenin Görev Tanımları​

  • Yıllık yangın eylem planlarını ve yangın değerlendirme raporlarını hazırlamak, bu planlara bağlı olarak gelecek yıllara ait öneri ve tekliflerde bulunmak,
  • Yangın önleme tesisleri, koruma bandı ve yangın müdahale cephesi, yangın emniyet yol ve şeritleri, karşı ateş hatları, yangın havuzları ve göletleri, su toplama çukurları gibi alt yapıların planlama ve proje uygulamalarının takibini ve kontrolünü yapmak,
  • Telsiz haberleşme sisteminin kesintisiz hizmet verebilmesini sağlamak,
  • Araç takip ve yangın yönetim sistemlerinin faal tutulmasını sağlamak, veri girişlerini yapmak,
  • Yangınların havadan kayıt altına alınması ve yönetim merkezlerine aktarılmasını sağlamak,
  • Yangın söndürme planlarını Bölge Müdürlüğü ve İşletmeler düzeyinde hazırlamak, uygulamaları takip ve kontrol etmek,
  • Çıkan yangın haberinin en kısa sürede ilgili ınakam ve birimlere ulaştırılmasını sağlamak,
  • Orman yangınlarıyla ilgili literatür ve gelişen teknolojileri takip etmek, ihtiyaç duyulan alanlarda teknik destek sağlamak,
  • İş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili çalışmaları yürütmek, koruyucu malzeme ve donanım eksikliklerini tespit etmek ve bu eksikliğin giderilmesini sağlamak,
  • Bölge müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.​