Torbalı Orman Fidanlık Müdürlüğü

​​​

Koray KALAY

Orman Fidanlık Müdürü

​​​​​​​​​Orman Fidanlık Müdürlüğünün Tanıtımı​

  •  Torbalı Orman Fidanlık Mühendisliği, Orman Genel Müdürlüğünün 14.07.1959 gün ve 2/80 sayılı emirleri ile kurulmuştur.
  • 25.11.1959 Yılında Ağaçlandırma Grubuna bağlı olarak faaliyete geçmiş olan fidanlığımız 1962 yılında Kavakçılık Araştırma İstasyon Müdürlüğüne haline getirilmiş, aynı zamanda yeni satın almalarla arazisi genişlettirilmiştir. 1963 yılında mevcut arazi taksim edilerek Kavakçılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü ve Ağaçlandırma Grup Müdürlüğü Fidanlığı olarak faaliyetini sürdürmüştür. 
  • 1964 Yılında Bayındır Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Fidanlık Şefliği ve Kavakçılık Araştırma İstasyonu adı altında faaliyetini sürdürmeye devam etmiştir. AGM nin 26.11.1976 tarih ve 254 sayılı Tebliği ile Kavakçılık Araştırma Fidanlık Mühendisliği ve  Orman Fidanlık Mühendisliği olarak iki kuruluş haline getirilmiştir. Bilahare OGM nin 30.0.3.1982 tarih ve 3447 sayılı emirleri ile 01.04.1982 tarihinde Fidanlık Müdürlüğü olmuştur. 
  • 08.08.2003 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Çevre ve Orman Bakanlığı Kuruluş Kanunu ile yeniden yapılanan Kuruluşumuz Fidanlık Mühendisliği'ne dönüşmüş; 28.10.2011 tarihinde tekrar Torbalı Orman Fidanlık Müdürlüğü olmuştur. 
  • 1959 yılından beri faaliyetlerine devam etmek olup; Torbalı Orman Fidanlık Şefliği ve Karşıyaka Orman Fidanlık Şefliği olmak üzere 2 adet Orman Fidanlık Şefliği bulunmaktadır.

Görev Tanımları​

  • OBM mıntıkası ve civar bölgelerde yapılacak ağaçlandırma faaliyetlerinde, özel sektörün yapacağı peyzaj düzenlemelerinde ve resmi kurum ve kuruluşların ağaçlandırma faaliyetleri için ihtiyaç duyduğu orman ağacı ve süs bitkisi fidanlarını ve tohumlarını üretmek, dağıtmak ve satışını yapmaktır.
  • 4734 sayılı KİK kanununun 3-a maddesi kapsamında köylülere ve tarımsal kalkınma kooperatiflerine satın alım garantili fidan sözleşmesi ile fidan üretimi yaptırmak,
  • OGM adına işveren vekilidir.​​

​​​Şeflikler​

  
  
  
Adres
Karşıyaka Orman Fidanlık Şefliği0 232 369 50 550 232 368 97 49​​​
Torbalı Orman Fidanlık Şefliği0 232 856 17 34
​​