Şube Müdürlükleri

  
  
Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürlüğü​+903522221104
Basın ve İletişim Şube Müdürlüğü+903522221104
Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü+903522221104
Ekosistem Hizmetleri Şube Müdürlüğü+903522221104
İşletme ve Pazarlama Şube Müdürlüğü+903522221104
İzin ve İrtifak Şube Müdürlüğü+903522221104
Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğü+903522221104
Makina ve İkmal Şube Müdürlüğü+903522221104
Mali İşler Şube Müdürlüğü+903522221104
Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürlüğü+903522221104
Orman ve Köy İlişkileri Şube Müdürlüğü+903522221104
Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü+903522221104
Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü+903522221104
Personel Şube Müdürlüğü+903522221104

​​​​​​​​​​​​​​​​​