Altıntaş Orman İşletme Müdürlüğü

​​​

Sümeyra EZGİN ÇAPAR

Orman İşletme Müdürü

​​​​​​​​Tanıtım​​

  • Altıntaş Orman İşletme Müdürlüğü 2019 yılında kurulmuş olup, Kütahya İli Altıntaş İlçesi, Dumlupınar İlçesi ve Aslanapa İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Müdürlüğümüz bünyesinde 8 adet Orman İşletme Şefliği bulunmaktadır.
  • İşletme Şefliklerimizden Aslanapa, Gelinkaya, Ören ve Kızıldağ Orman İşletme Şefliklerinin kuruluş merkezi Aslanapa; Altıntaş, Oğuzlar ve Akbayır Orman İşletme Şefliğimizin kuruluş merkezi Altıntaş; Dumlupınar Orman İşletme Şefliğimizin kuruluş merkezi Dumlupınar ilçesidir. Yine bu orman işletme şefliklerine bağlı olarak ormanların korunmasına hizmet etmek amacıyla çeşitli yerleşim yerlerinde kurulmuş olan 8 adet toplu koruma merkezi bulunmaktadır.
  • Altıntaş Orman İşletme Müdürlüğü; Ege Bölgesinin iç kısmında yer almaktadır. Doğudan Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü; Kuzeyden Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü; Batıdan Emet ve Gediz Orman İşletme Müdürlüğü; Güneyden Uşak Orman İşletme Müdürlüğü ile komşudur. Altıntaş Orman İşletme Müdürlüğü 29° 40' 17" -  30° 26' 40" Doğu Boylamları ile 38° 48' 50" -  39° 43' 30" Kuzey Enlemleri arasında yer almaktadır. Altıntaş Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki ormanlar, iklim ve sıcaklık şartları bakımından Ege, Marmara ve iç Anadolu bölgelerinin özelliklerini taşır. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve yağışlı geçer.  En sıcak aylar Temmuz ve Ağustos, en soğuk aylar Ocak ve Şubattır.

​​​​​Şeflikler​​​

  
  
  
Adres
Akbayır Orman İşletme Şefliği0274 311 2002

Hürriyet Mahallesi 30 Ağustos Caddesi No: 5 Altıntaş/KÜTAHYA

Altıntaş Orman İşletme Şefliği0274 311 2002

Hürriyet Mahallesi 30 Ağustos Caddesi No: 5 Altıntaş/KÜTAHYA

Aslanapa Orman İşletme Şefliği0274 331 2018

Cumhuriyet Mahallesi Kütahya Caddesi No:51 Aslanapa/KÜTAHYA

Dumlupınar Orman İşletme Şefliği0274 371 2007

Cafergazi Mahallesi Uşak Caddesi No: 37 Dumlupınar/KÜTAHYA

Gelinkaya Orman İşletme Şefliği0274 331 2018

Cumhuriyet Mahallesi Kütahya Caddesi No:51 Aslanapa/KÜTAHYA

Kızıldağ Orman İşletme Şefliği0274 331 2018

Cumhuriyet Mahallesi Kütahya Caddesi No:51 Aslanapa/KÜTAHYA

Oğuzlar Orman İşletme Şefliği0274 311 2002

Hürriyet Mahallesi 30 Ağustos Caddesi No: 5 Altıntaş/KÜTAHYA

Ören Orman İşletme Şefliği0274 331 2018

Cumhuriyet Mahallesi Kütahya Caddesi No:51 Aslanapa/KÜTAHYA