Şube Müdürlükleri

  
  
Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü​0274 231 3340
Basın ve İletişim Şube Müdürlüğü0274 231 3340
Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü0274 231 3340
Ekosistem Hizmetleri Şube Müdürlüğü0274 231 3340
İşletme ve Pazarlama Şube Müdürlüğü0274 231 3340
İzin ve İrtifak Şube Müdürlüğü0274 231 3340
Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğü0274 231 3340
Makina ve İkmal Şube Müdürlüğü0274 231 3340
Mali İşler Şube Müdürlüğü0274 231 3340
Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürlüğü0274 231 3340
Orman ve Köy İlişkileri Şube Müdürlüğü0274 231 3340
Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü0274 231 3340
Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü0274 231 3340
Personel Şube Müdürlüğü0274 231 3340
Silvikültür Şube Müdürlüğü0274 231 3340

​​​​​​​​​​​​​​​​​