Hendek Orman İşletme Müdürlüğü

​​​

Hakan KIZILARSLAN

Orman İşletme Müdürü

​​​​​​​​​​​Tanıtım​​

  •  Hendek Devlet Orman İşletmesi Orman Genel Müdürlüğünün 17.07.1958 tarih ve 3/3003-K/965 sayılı olurları ile kurulmuş 01.09.1958 tarihinde fiilen faaliyetlere başlamıştır.
  • Hendek İşletmesi kuruluşuna Adapazarı Müdür Muavini Kadir NOYAN ve Vize İşletmesinden Hayrettin YÖRÜKLÜ Genel Müdürlükçe görevlendirilmiş 30.09.1958 tarihine kadar İşletme Müdürlüğüne vekaleten bakan Kadir NOYAN bu tarihte görevini Orman Yüksek Mühendisi A.Kemal SAKARYA’ya bırakmıştır. 
  • 01.01.1959 tarihine kadar İstanbul Baş Müdürlüğüne bağlı olan İşletmemiz bu tarihte Adapazarı Baş Müdürlüğüne bağlanmıştır. Kurulduğu yılda, Karadere, Soğuksu, Kurtköy ve Merkez bölgesi olmak üzere 4 bölgeden ibaret olan Hendek İşletmesi 1960 yılında bölge sayısı 6’ya çıkmış ise de 13.01.1974 yılında Soğuksu bölgesinin kapanarak Kurtköy Bölgesine bağlanmasıyla bölge sayısı 5’e düşmüştür.
  • 1982 yılında A.G.M.’nin lağvedilerek boşta kalan Ağaçlandırma Şefliğinin İşletmemize geçmesiyle bölge şefliği sayısı 6’ya çıkmıştır. 1992 yılında Ağaçlandırma Şefliği tekrar A.G.M. bünyesine geçmiştir. Hendek Orman İşletme Müdürlüğü; Süleymaniye Şefliğinin 12.11.1992 yılında Kurtköy Şefliğinden ayrılarak kurulmasıyla Kurtköy, Süleymaniye, Karadere, Hendek ve Aksu İşletme Şeflikleri olmak üzere 5 şeflik olarak faaliyetlerini yürütmektedir.
  • Hendek Orman İşletme Müdürlüğü, Sakarya ilinin doğusunda yer almaktadır. kuzeyinde  Karadeniz’e paralel birinci sıra dağlar, güneyinde ise yine Karadeniz’e paralel uzanan ikinci sıra dağlar arasında kalmaktadır. Doğusunda Düzce Orman İşletme Müdürlüğü, batısında Adapazarı ve Akyazı Orman İşletme Müdürlükleri, kuzeyinde Karasu Orman İşletme Müdürlüğü, güneyinde de Mudurnu ve Akyazı Orman işletme Müdürlükleri bulunmaktadır. Müdürlüğün genel sahası Hendek ilçe sınırlarını kapsamaktadır.
  • Hendek Orman İşletme Müdürlüğü sınırları kuzeyde Çamdağı ve güneyde bulunan Keremali sıradağlarının zirvelerine kadar ulaşmaktadır. Hendek ilçe merkezine yakın yerler ise düz ova şeklindedir. Kuzeybatı sınırında Sakarya Nehri, Mudurnu Çayı, Dinli Çayı geçmektedir. En yüksek rakım 1729 m. Dikmen Tepesidir.
  • İşletme Müdürlüğümüz mıntıkası itibari ile Batı Karadeniz iklim kuşağının etkisi altındadır. Yıllık ortalama yağış miktarı 797 mm.’dir. Yağışlar kışın kar, ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde yağmur şeklinde olmaktadır. En yüksek sıcaklık Temmuz, Ağustos aylarında, en düşük sıcaklık ise Ocak ayında olmaktadır.

​​​​​Şeflikler​​​

  
  
  
Adres
Aksu Orman İşletme Şefliği+902646146094+902646146093
Rasimpaşa Mah. Fiskobirlik Cad.No: 2 54300/ Hendek/SAKARYA
Çamdağı 1917 Orman İşletme Şefliği+902646146094+902646146093
Rasimpaşa Mah. Fiskobirlik Cad.No: 2 54300/ Hendek/SAKARYA
Hendek Kadastro Ve Mülkiyet Şefliği+902646146094+902646146093
Rasimpaşa Mah. Fiskobirlik Cad.No: 2 54300/ Hendek/SAKARYA
Hendek Orman İşletme Şefliği+902646146094+902646146093
Rasimpaşa Mah. Fiskobirlik Cad.No: 2 54300/ Hendek/SAKARYA
Karadere Orman İşletme Şefliği+902646146094+902646146093
Rasimpaşa Mah. Fiskobirlik Cad.No: 2 54300/ Hendek/SAKARYA
Süleymaniye Orman İşletme Şefliği+902646146094+902646146093
Rasimpaşa Mah. Fiskobirlik Cad.No: 2 54300/ Hendek/SAKARYA
​​