İzmit Orman İşletme Müdürlüğü

​​​

Esra KARALİ

Orman İşletme Müdürü

​​​​​​​​​​​Tanıtım​​

  • İzmit Orman İşletme Müdürlüğü 01.10.1943 tarihinde İstanbul Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak kurulmuş olup, 29.10.1958 tarihinde İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünden alınarak yeni kurulmuş olan Sakarya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlanmış ve halen çalışmalarına devam etmektedir. 
  • İzmit Orman İşletme Müdürlüğü Akçaova, Gebze, İzmit, Kandıra, Taşköprü, Ağaçlandırma, Kefken eğitim merkezi, Gölcük, Karamürsel, Suadiye ve Yuvacık Şefliği olmak üzere faaliyetlerini yürütürken 01.06.1990 tarihinde Gölcük Orman İşletme Müdürlüğünün kurulmasıyla Gölcük, Karamürsel, Suadiye ve Yuvacık İşletme Şeflikleri ayrılarak Gölcük Orman İşletme Müdürlüğüne  bağlanmıştır.
  • Yeni kurulan Gebze Orman İşletme Müdürlüğü ile Gebze (1943), Mollafenari (2010), Dilovası (1995),  Hereke (2011) Kargalı (2014), şefliklerini bünyesinden ayırarak Gebze Orman İşletme Müdürlüğüne bağlanmıştır.
  • İzmit Orman İşletme Müdürlüğü İzmit (1943), Kandıra (1943), Akçaova (1945),  Taşköprü (1946),  Körfez (1992), Kefken (1993), Kadastro-Mülkiyet (2005), Uzuntarla (2011), ve Ağaçlandırma (2012), Derince (2014),  Kerpe Arş, Akova (2019),   şefliklerini bünyesinde toplayarak çalışmalarını sürdürmektedir.
  •  İzmit Orman İşletme Müdürlüğü Marmara Bölgesinin doğusunda 40 - 41 kuzey paralelleri ile 28-31 doğu meridyenleri arasında bulunmaktadır. İşletme merkezi, Asya ile Avrupa arasında önemli kara ve demiryolunun geçtiği sahada kurulmuş ve önemli bir endüstri ve ticaret merkezi olan Kocaeli ilinin İzmit ilçesindedir.
  • Kocaeli topraklarının İzmit Körfezinin kuzeyindeki büyük bölümü, güneyden kuzeye doğru eğimli ve az engebeli bir arazi yapısındadır. Bu yapı, Karadeniz'e doğru akan suların vadileriyle yarılmış, yer yer tepelerle kabaran bir görünüm almıştır. Yüksek kesimi güneyde İzmit Körfezi dolaylarıdır. Burada Çenedağı 645 metreye ulaşır. İzmit'in kuzeyinde bulunan tepelerin denizden yüksekliği, 350 metreyi aşmaz.
  • Kocaeli'nin Karadeniz'e açık kesimlerinde kışlar daha soğuk geçer. Ama İzmit Körfezi kıyılarını kuzeyden sınırlayan dağların koruduğu kıyı kesiminde, daha yumuşak bir iklim görülür. Bu kesimde yer alan İzmit meteoroloji istasyonunun verilerine güre, en soğuk ay ortalaması 5,7C, en sıcak ay ortalaması 23,5C'dir. Bugüne değin ölçülen en düşük sıcaklık -18C(9 Şubat 1929), en yüksek sıcaklık ise 42.9C'dir (21 Ağustos 1945). Yıllık ortalama yağış tutarı 768 mm'dir.
  • İzmit Orman İşletme Müdürlüğümüzün koru ormanlarındaki asli ağaç türleri Kayın, Meşe Karaçam, Sahil çamı ve Radiata çamıdır. Tali ağaç türleri olarak Kızılağaç, Dışbudak, Gürgen, Titrek Kavak vb. karışık olarak bulunmaktadır. Koruya tahvil işletme sınıfındaki ormanlarda ise Meşe, Kestane, Kayın ve Gürgen türleri saf meşcereler oluşturmaktadır.

​​​​​Şeflikler​​​

  
  
  
Adres
Akçaova Orman İşletme Şefliği+902623224460-61-62+902623224466

Çarşı, İzmit Cd. No:19, 41600 Kandıra/KOCAELİ

Akova Orman İşletme Şefliği+902623224460-61-62+902623224466

Çarşı, İzmit Cd. No:19, 41600 Kandıra/KOCAELİ

Araman Orman İşletme Şefliği+902623224460-61-62+902623224466

Çarşı, İzmit Cd. No:19, 41600 Kandıra/KOCAELİ

Derince Orman İşletme Şefliği+902623224460-61-62+902623224466

Kadıköy Mahallesi Vezir Sokak No:4 (Anıtpark yanı) İzmit KOCAELİ

İzmit Kadastro Ve Mülkiyet Şefliği+902623224460-61-62+902623224466

Kadıköy Mahallesi Vezir Sokak No:4 (Anıtpark yanı) İzmit KOCAELİ

İzmit Orman İşletme Şefliği+902623224460-61-62+902623224466

Kadıköy Mahallesi Vezir Sokak No:4 (Anıtpark yanı) İzmit KOCAELİ

Kandıra Orman İşletme Şefliği+902623224460-61-62+902623224466

Çarşı, İzmit Cd. No:19, 41600 Kandıra/KOCAELİ

Kefken Orman İşletme Şefliği+902623224460-61-62+902623224466

Kandıra Kefken Yolu, 41600 Kefken

Kocaeli Ağaçlandırma Ve Toprak Muhafaza Şefliği+902623224460-61-62+902623224466

Kadıköy Mahallesi Vezir Sokak No:4 (Anıtpark yanı) İzmit KOCAELİ

Körfez Orman İşletme Şefliği+902623224460-61-62+902623224466
Tütünçiftlik Çamlıtepe mah. Şamil sokak Körfez/İzmit
Taşköprü Orman İşletme Şefliği+902623224460-61-62+902623224466

Kadıköy Mahallesi Vezir Sokak No:4 (Anıtpark yanı) İzmit KOCAELİ

Uzuntarla Orman İşletme Şefliği+902623224460-61-62+902623224466

Kadıköy Mahallesi Vezir Sokak No:4 (Anıtpark yanı) İzmit KOCAELİ

​​