Personel Şube Müdürlüğü

​​​​Şubenin Görev Tanımları​

  • Atama ve yetki devri kapsamında; Bölge Müdürlükleri ve bağlı birimlerinde görevli personelin, atama yer değiştirme, kadro, terfi, emeklilik, disiplin ile ilgili işlemleri yürütmek,
  • Personelin izin, pasaport, hastalık raporları ve sendikalarla ilgili işlemlerini yapmak,
  • Emekli İkramiyesi ve Ölüm Yardımı iş ve işlemleri yapmak,
  • Özürlü ve eski Hükümlü çalışanlara ilişkin işlemleri yürütmek,
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B ve 4/C maddelerine göre çalıştırılacak personelin iş ve işlemlerini yapmak,
  • Bölge Müdürlüğünün gelen ve giden evrak akışını sağlamak,
  • Resmi yazışma kuralları ve standart dosya planına ilişkin iş ve işleri yürütmek,
  • Kalite yönetim sistemi ile ilgili çalışmaları yürütmek.​