Skip Navigation LinksOGM

Bilgi Güvenliği Politikası

Bilgi Koruma Ana Politikası

Orman Genel Müdürlüğü Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı olarak ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına uygun bir yönetim sistemi kurmak, işletmek ve sürekli iyileştirmek amacıyla;

• Kurumsal bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğini korumak,

• İş sürekliliğini sağlamak,

• Bilgi varlıklarımızı oluşabilecek tehdit ve tehlikelerden korumak ya da en düşük seviyede etkilenmesini sağlamak,

• Personelimizde bilgi güvenliği farkındalığı oluşturarak, bilgi güvenliğini tehlikeye sokacak ihlal olaylarını minimum seviyeye indirmek,

• Bilgi teknolojileri alanında meydana gelen gelişim ve değişime uyum sağlamak amacıyla dinamik bir yapı oluşturmak ve otoriteler ile iletişimleri artırmak,

• Bilgi varlıklarımıza yönelik riskleri tespit etmek ve düzenli bir şekilde bu riskleri yönetmek,

• Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuata uyum sağlamak,

• Bilgi güvenliğini sağlamak için gereken yönetsel ve teknolojik önlemleri almak, ve böylece Kurumumuzun güvenini ve itibarını sarsacak durumları bertaraf etmek hedefindeyiz.

​​