Orman Genel Müdürlüğü 2021 Yılı 47 Adet Sözleşmeli Personel Alımı Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin İlan

27.10.2021 A+ A-


Genel Müdürlüğümüz taşra birimlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2'inci maddenin (b) fıkrası gereğince; Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 11.10.2021 - 20.10.2021 tarihleri arasında başvuruları alınan 47 (kırk yedi) adet Sözleşmeli Personel alımına ilişkin sonuçlar 2020 yılı Ortaöğretim KPSSP94, Önlisans KPSSP93, Lisans KPSSP3 puan sırası esas alınmak suretiyle başvuruda bulunan adayların tercihleri ve puanları doğrultusunda elde edilmiş olup, sistem tarafından yerleştirme işlemi yapılmış ve sonuçlar (Ek-1)  ilan ekinde yayınlanmıştır.

Ayrıca adaylar sınav sonuçlarını https://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile öğrenebilecektir.

Ek-1' de isimleri yer alan (tercihlerine yerleştirmeleri yapılan) adayların aşağıda belirtilen belgeleri 01.11.2021-15.11.2021 tarihleri arasında elektronik ortamda taramak ve eklemek suretiyle personel@ogm.gov.tr adresine mail olarak göndermeleri gerekmektedir.

Korona virüs hastalığı (COVİD-19) sebebiyle elden veya posta yoluyla evrak teslimi kabul edilmeyecektir.

Verilen süre içerisinde müracaat etmeyenlerin başvuru tarihlerinden sonra yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

İstenen Belgeler

a) Nüfus Cüzdanı Sureti,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/7 Maddesi gereği “görevini devamlı yapmasında akıl hastalığı bulunmadığına" dair Ruh Sağlığı ve Hastalıkları hekimlerince verilen Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu ve bir adet fotokopisi

c) Cumhuriyet Savcılığı İyi Hal Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır.)

d) Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır.)

e) İlgili KPSS Puanını Gösteren Sınav Sonuç Belgesi (ÖSYM sisteminden alınacaktır.)

f) Mezun Belgesi veya Geçici Mezuniyet Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır.)

g) Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş)

h)  07.10.2021 tarihinde ilan edilen Sözleşmeli Personel Alım İlanının “Adaylarda Aranacak Genel ve Özel Şartlar" başlığının altında yer alan şartların kontrolünün tespiti için,
- Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydı (Barkotlu belge olarak alınması gerekmekte olup İşyeri Unvan Listesinin de bulunmasına dikkat edilecektir.) (E-Devlet sisteminden alınacaktır.)

Sistem tarafından yapılan yerleştirme işlemine ilişkin sonuçlar, evrakların kontrolü sonucunda adayların başvuru şartlarını sağlama durumlarına göre kesinlik arz edeceğinden, yerleştirme işlemleri adaylar için tek başına bir hak doğurmamaktadır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup; ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İrtibat Telefonları: 0312 296 38 73- 0312 296 38 31- 0312 296 39 19- 0312 296 3910

İlan olunur.​

2021_YILI_47_ADET_SÖZLEŞMELİ_PERSONEL_YERLEŞTİRME_SONUÇLARI.pdf