Orman Genel Müdürlüğü 2023 Yılı 109 Adet Sözleşmeli Personel Alımı Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin İlan

23.01.2023 A+ A-

Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra birimlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2'inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" 05/01/2023 - 13/01/2023 tarihleri arasında başvuruları alınan 109 (yüz dokuz) adet Sözleşmeli Personel alımına ilişkin sonuçlar 2022 yılı Ortaöğretim KPSSP94, Önlisans KPSSP93, Lisans KPSSP3 puan sırası esas alınmak suretiyle başvuruda bulunan adayların tercihleri ve puanları doğrultusunda elde edilmiş olup, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım sistemi tarafından yerleştirme işlemi yapılmış ve adaylar sonuçlarını https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr​ adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile öğrenebilecektir.

Yerleştirilmeye hak kazanan adayların 06.02.2023 – 08.02.2023 tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgelerler ile birlikte Beştepe Mahallesi Söğütözü Caddesi No:8/1 06560 – Yenimahalle / ANKARA adresindeki Orman Genel Müdürlüğüne bizzat müracaat etmeleri gerekmekte olup adayların binaya girişleri C kapısından yapılarak evrakları Ardıç salonunda teslim alınacaktır.

Adayların son evrak teslim tarihinden sonra yapacakları başvurular ile e-mail, posta vb. şekilde gönderilen yerleştirme işlemine esas evraklar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Yerleştirilmeye hak kazanan ve atamaya esas belgelerini teslim etmeyecek adayların, nüfus cüzdanlarının önlü arkalı fotokopisi ekli olarak feragat dilekçesi yazarak personel@ogm.gov.tr adresine e-posta göndermeleri gerekmektedir.

İSTENEN BELGELER

1.    Ek-2 Yerleştirme Başvuru Formu (Eksiksiz ve bilgisayar ortamında doldurulacaktır),

2.    Mezun Belgesi veya Geçici Mezuniyet Belgesi (E-Devlet üzerinden de alınabilir)

3.    31.12.2022 tarihinde ilan edilen 2023 yılı 109 adet Sözleşmeli Personel Alım İlanının “Genel Şartlar" başlığının altında yer alan şartların kontrolünün tespiti için E-devlet sistemi üzerinden alınan Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydı, (Barkotlu belge olarak alınması gerekmekte olup İşyeri Unvan Listesinin de bulunmasına dikkat edilecektir.)

4.    6 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş)

5.    Sağlık raporu, “Görevini devamlı yapmasında akıl hastalığı bulunmadığına" dair Ruh Sağlığı ve Hastalıkları hekimlerince verilen Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu,

6.    Avukatlık pozisyonuna başvuranlar için;

a)    Avukatlık Ruhsatnamesi,

b)    Avukatlık Ruhsatı aldıktan sonra en az 2 yıl mesleği ile ilgili fiilen çalışmış olduğunu gösterir belge

İki Yıl Süreli Fiili Mesleki Tecrübeyi İspatlayıcı Belge; 31.12.2022 tarihinde ilan edilen 2023 yılı 109 adet Sözleşmeli Personel Alım İlanının Avukatlar için “Özel Şartlar" başlığının altında yer alan “en az 2 yıl mesleği ile ilgili çalışmış olduğunu belgelendirmek." şartının kontrolünün sağlanması için E-devlet sistemi üzerinden alınan Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydı, (Barkotlu belge olarak alınması gerekmekte olup İşyeri Unvan Listesinin de bulunmasına dikkat edilecektir.)

7.    Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuranlar için;

a)    Özel Güvenlik Kartı (önlü arkalı) ya da Özel Güvenlik Sertifikası aslı veya Noter onaylı örneği,

b)    Sağlık raporu; Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen "Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu yoktur." ibareli sağlık kurulu raporunun (Tam teşekküllü Devlet Hastanesi veya Devlet Üniversitesi Hastanelerinden) aşağıda belirtilen hususları da içermesi gerekmektedir;

·         Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,

·         Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,

·         Göz: Görme engeli veya gece körlüğü olmamak,

·         Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak,

·         Sağlık Kurulu Raporu boy ve kilo bilgilerini içermesi gerekmektedir.

Erkek adaylar için boyunun 170 cm'den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 20'den fazla veya az olmaması gerekmektedir. (Örneğin boy uzunluğu 175 cm ise kilosu en fazla 75+20=95 kg ve en az 75-20=55 kg olmalıdır.)

Kadın adaylar için boyunun 160 cm'den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 20'den fazla veya az olmaması gerekmektedir. (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+20=90 kg ve en az 70-20=50 kg olmalıdır.)

  1. Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuranlar için;

a)      En az C sınıfı sürücü belgesi (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan değişiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile yeni tip en az C sınıfı sürücü belgesi),

b)      Psikoteknik belgesi,

c)      SRC3 veya SRC4 belgesi.

Sistem tarafından yapılan yerleştirme işlemine ilişkin sonuçlar, evrakların kontrolü sonucunda adayların başvuru şartlarını sağlama durumlarına göre kesinlik arz edeceğinden, yerleştirme işlemleri adaylar için tek başına bir hak doğurmamaktadır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup; ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Orman Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı
AdresTelefon
Beştepe Mah. Söğütözü Cad. No: 8/1 06560 Yenimahalle/ANKARA0312 296 3834 – 3919 – 3831

 

İlan olunur.