Skip Navigation LinksOGM

Yönergeler

  
  
  
  
  
24.02.2024YürürlükteOrman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Uygulama Çalışmalarının Yürütülmesi Hakkındaki YönergeOrman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
YürürlükteOrman Genel Müdürlüğü İç Denetim Yönergesiİç Denetim
3.02.20237174598YürürlükteOrman Genel Müdürlüğü Kimlik Kartı YönergesiPersonel
11.04.20192019-1MülgaOrman Genel Müdürlüğü Yetki Devri İmza ve İş Bölümü Yönergesi 2019-1 (Mülga)Strateji Geliştirme
21.06.20222022/1 YürürlükteOrman Genel Müdürlüğü Yetki Devri İmza Ve İş Bölümü Yönergesi 2022-1Strateji Geliştirme
25.09.2017Olur No:2017/2MülgaOrman Genel Müdürlüğü Yetki Devri İmza ve İş Bölümü Yönergesi 25.09.2017Strateji Geliştirme
12.02.2021E.356656YürürlükteTeftiş Kurulu Başkanlığının Çalışma Esasları ile İnceleme ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslarla İlgili YönergeTeftiş Kurulu

​​​​​