Arıcılığa 200 Milyon TL Katkı

22.02.2021 A+ A-

Genel Müdürlüğümüzce Ülkemiz arıcılığının desteklenmesi, organik bal ve arı ürünleri üretiminin yaygınlaştırılması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla 2013 yılında Bal Ormanı Eylem Planı hayata geçirilmiştir. Bu tarihten itibaren yapılan çalışmalar neticesinde 77.166 hektar ormanlık alanda 596 adet bal ormanı kurularak ülke ekonomisine yıllık 200 milyon TL katkı sağlanmıştır. Cumhuriyetimizin 100. yılına kadar 720 adet bal ormanı kurulması hedeflenmektedir.

2013-2018 yıllarını kapsayan Bal Ormanı Eylem Planı hazırlanıp neticelendirilmiş, ardından 2018-2023 yıllarını kapsayan ikinci Bal Ormanı Eylem Planını yürürlüğe konulmuştur. Ayrıca 2017 yılında çıkarılan “Bal Ormanlarının İşletilmesi ve Yönetilmesi Tebliği” ile Orman Genel Müdürlüğünün hüküm ve tasarrufu altında bulunan devlet ormanlarındaki sürekli ve gezginci arıcıların faaliyetleri düzenlenerek arıcılarımızın bu alanlardan daha etkin bir şekilde faydalanması sağlanmıştır.

2020 yılında 6.515 hektar alanda 68 adet bal ormanı tesis edilmiştir. 2021 yılı içeresinde 1.680 hektar alanda 56 adet bal ormanı kurulması hedeflenmektedir. Tesis edilen Bal Ormanlarına orman ekosisteminin gereksinimleri ve biyolojik çeşitliliğe katkı sağlayacak, arıcılık faaliyetlerini ve bal üretimini destekleyecek nektarlı türlerin (arı otu, lavanta, püren, kekik vb. gibi) ekim ve dikimi yapılmaktadır. Ülkemiz arıcılığına sağladığımız destekler sayesinde ülkemiz bal üretimi bakımında kısa sürede Çin Halk Cumhuriyeti’nin ardından dünyada ikinci sıraya yükselmiştir. TÜİK istatistiklerine göre, Bal Ormanı fikrinin hayata geçirildiği 2010 yılından 2019 yılına kovan sayısı 5,6 milyon adetten 8 milyon adete, bal üretimi 81 bin tondan 110 bin tona yükselmiştir.

Ülkemizde ticarete konu olan bal üretimi yıllık ortalama 110 bin ton civarındadır, bunun 80 bin ton çiçek balı ve 30 bin tonu basralı kızılçam ormanlarından üretilen çam balıdır. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği verilerine 150 bin hanenin katıldığı ülkemiz bal üretiminin ham piyasa değeri 450 milyon dolar civarındadır.