Skip Navigation LinksOGM Kuruluşumuz Merkez Birimleri

Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı

​​

​Mutlu TURAN​

Ağaçlandırma​ Dairesi Başkanı

​​0 312 296 43 0​2

Dairenin Görev Tanımları

  • Orman sınırları içinde veya dışındaki arazilerde uygulama plan ve projeleri dahil ağaçlandırma faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak,
  • Gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak özel ağaçlandırma ve imar-ihya çalışmalarını teşvik etmek ve desteklemek,
  • Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.

Daire Başkan Yardımcıları

​ ​
Telefon
0 312 296 43 05
0 312 296 43 37
0 312 296 43 09​

Şube Müdürlükleri

Şube AdıTelefon
Ağaçlandırma Etüt ve Proje Şube Müdürlüğü0 312 296 43 07
Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü0 312 296 43 05
Krediler ve Denetim Şube Müdürlüğü0 312 296 43 11
Özel Ağaçlandırma İzinleri Şube Müdürlüğü0 312 296 43 10
Özel Ağaçlandırmalar Şube Müdürlüğü0 312 296 43 09
Özellikli Alan Ağaçlandırmaları Şube Müdürlüğü0 312 296 43 08
Planlama ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü0 312 296 43 06