Skip Navigation LinksOGM Kuruluşumuz Merkez Birimleri

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

​​​

Perihan ÜNSAL

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü

+90 312 296 41 94

​​​​ ​

​​ Görev Tanımları

 • Milletvekillerince  verilen  yazılı  soru  önergelerinin  daire  başkanlıklarınca  hazırlanan  cevaplarının birimimizce koordinasyonunun sağlanması kontrolünün yapılarak ilgili birimlere göndermek.
 • Genel Müdürlüğümüze intikal eden CİMER , TİMER –ALO 180, Bilgi Edinme Talebi başvurularının koordinasyonunun sağlanması, CİMER kullanıcı yetki işlemlerinin takibi, TİMER –ALO 180 başvurularının cevaplanarak ilgili birimlere göndermek.
 • Genel Müdürlüğümüze ait haber ve duyuruların hazırlanarak, resmi web adresinde yayınlanmasını sağlamak.
 • Belirli  periyotlarla  düzenlenen  ve ogm.gov.tr adresinde  yer  alan  bilgi  köşeleri  için  daire başkanlıklarınca hazırlanan içeriklerin koordine etmek ve paylaşmak.
 • Medyada ormancılık ile ilgili ulusal ve uluslararası yazılı, görsel internet ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan haberlerin takip etmek.
 • Genel Müdürlüğümüze gelen her türlü bilgi talebinin koordinasyonunun sağlanarak ilgili daire başkanlıklarından ve bölge müdürlüklerinden alınan bilgi doğrultusunda bilgi notuna dönüştürülerek paylaşmak.
 • Genel Müdürümüzün ve/veya kurumumuzu temsilen görevli yetkilinin güncel ormancılık konularıyla ilgili olarak belirli periyotlarla ulusal ve uluslararası ajanslara verilecek röportajların koordinasyonunu sağlamak.
 • Kurumumuzu temsilen bölge müdürlüklerinden gelen röportaj taleplerini değerlendirmek.
 • Genel Müdürlüğümüze ait olumsuz ve gerçeği yansıtmayan haberler için tekzip metni hazırlamak ve takibini yapmak.
 • Genel Müdürlüğümüzün sosyal medya hesaplarını yönetmek.
 • Bölge Müdürlüklerimiz sosyal medya hesaplarının belirli dispozisyon ile kurallara bağlanması ve takibini yapmak.​
 • Bölge Müdürlüklerine bağlı alt birimlerin sosyal medya kullanımı için takip sürecini oluşturmak.
 • Genel Müdürlüğümüz yerleşkesi ve Bölge Müdürlükleri içerisinde bulunan LED ekranlarda kurumumuz faaliyetlerini tanıtıcı içeriklerin paylaşılmasını sağlamak.
 • Genel Müdürlüğümüz PR (Sosyal Medyada Genel Müdürlüğümüzle alakalı olumlu, olumsuz ve gerçeği yansıtmayan paylaşımların anlık olarak takip edilmesi ve bu paylaşımlar ile ilgili kamuoyunun bilgilendirme) çalışmalarını yönetmek.
 • Ulusal ve uluslararası basın yayın organları ile ilişkileri düzenlemek.
 • Kurum vizyon ve değerlerini destekleyecek şekilde toplumda ve çalışanlar arasında yaratılması hedeflenen kurum imajının tanımlanmasında etkin rol oynamak, kullanılabilecek yöntem ve araçlara ilişkin öneriler geliştirmek.
 • Basın mensuplarının sözlü ve yazılı bilgi taleplerini karşılayarak, kurumumuz ile medya arasında doğru ve sağlıklı bilgi akışını sağlamak.​
 • Daire Başkanlıkları, Bölge Müdürlükleri, Araştırma Müdürlüklerinde yürütülen halkla ilişkiler faaliyetlerinin Genel Müdürlüğümüzün amaç ve politikalarına uygun olarak yapılmasını sağlamak ve kontrol etmek.
 • Genel Müdürlüğümüz faaliyetlerine ilişkin fotoğraf, video vb. Yayın Tanıtım Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan içeriklerin servis edilmesini ve arşivlenmesini sağlamak.
 • Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüzce düzenlenen toplantı, tören, seminer ve eğitimlere ait fotoğraf ve videoların çekiminin yapılarak, arşivlenmesi ve paylaşılmasını sağlamak.
 • Genel Müdürlüğümüzce düzenlenen mülakat vb. ilişkin video çekimlerinin arşivlenmesini sağlamak.
 • Genel Müdürlüğümüz ve Bölge Müdürlüklerimiz ormancılık faaliyetleri ile ilgili her türlü fotoğraf ve video içeriğinin gerek basın gerek sosyal medya platformlarında paylaşılmak üzere montaj ve kurgu işlemlerinin yapmak ve yaptırmak.
 • Genel Müdürlüğümüz faaliyetlerinden başta orman yangınları olmak üzere diğer faaliyetler ile ilgili görsel, yazılı ve basılı içeriklerin hazırlanarak ve hazırlatılarak anlık olarak kamuoyuna servis edilmesini sağlamak.
 • Genel Müdürlüğümüz makam ziyaretçilerinin fotoğraflarının çekilmesi ve ilgililere gönderiminin sağlanması işlerini organize etmek.
 • Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüzce düzenlenen tören, toplantı, seminer ve eğitimlerin davetli listeleri ve protokol düzeninin koordinasyonunu sağlamak.
 • Daire başkanlıklarımız tarafından hazırlanan sunumların makama sunulmak üzere son kontrollerini yapmak.
 • Orman Genel Müdürlüğümüzün yıl sonu gerçekleşmeleri ve ileriki yıllara ilişkin hedeflere ilişkin sunum ve video prodüksiyon çalışmalarının hazırlanmasını sağlamak.
 • Orman Bölge Müdürlüklerimizde basın ve halkla ilişkiler alanında görevli personelin eğitimini ve koordinasyonunu sağlamak.
 • Genel Müdürlük bünyesinde İletişim Bilgisi, Yeni İletişim Teknolojileri, Sözlü ve Sözsüz İletişim, Kurumsal İletişim, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, vb. konularda eğitimler vermek.
 • Ormancılık faaliyetlerinin kamuoyunda bilinirliğini artırmak amacıyla yapılan sosyal medya, PR çalışmalarına ilişkin ihale ve hizmet alımlarında teknik şartname ve muayene kabul komisyonu oluşturularak takibini yapmak.
 • Kurumumuzca yayın hayatına başlayan, ORMAN ve HAYAT dergisine içerik üretilmesi ve derginin editörlüğünün yanında, Yayın ve Tanıtım Şube Müdürlüğü ile koordinasyonun sağlanarak basımının yaptırılması için gerekli tedbirleri almak.