Skip Navigation LinksOGM Kuruluşumuz Merkez Birimleri

Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı

​​

Metin GÜLTEKİN

Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanı

+90 312 296 37 00

Dairenin Görev Tanımları

  • Orman bilgi sistemini kurmak, işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak,
  • Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatlarının internet üzerinden bilgi paylaşımı, bilgi toplama, yayımlama ve e-posta ve benzeri iş ve işlemleri için gerekli çalışmaları yapmak ve uygulamak,
  • Genel Müdürlük veri ve bilgilerinin güvenliğini sağlamak, veri güvenliği politikaları oluşturmak ve geliştirmek,
  • Ormancılıkta veri standartlarını geliştirmek ve güncellemek,
  • Genel Müdürlük ve birimlerinin internet sayfalarına ilişkin altyapı hizmetlerini yürütmek,
  • Genel Müdürlüğün, uydu görüntüleri, hava ve yer fotoğrafları, harita ve koordinat bilgilerine ilişkin işlemlerini yapmak ve yaptırmak,
  • Coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama ile ilgili faaliyetleri yürütmek,
  • Ormancılıkla ilgili haritaların hazırlanmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,
  • Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

Şube Müdürlükleri

Şube AdıTelefon
Bilgi Güvenliği Şube Müdürlüğü0312 296 3670
Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü0312 296 3760
Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü0312 296 3790
Foto Yorumlama Şube Müdürlüğü0312 296 3780
Fotogrametrik Üretim Şube Müdürlüğü0312 296 3770
İnternet ve Portal Şube Müdürlüğü0312 296 3710
Orman Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü0312 296 3660
Orman Harita ve Planlama Şube Müdürlüğü0312 296 3730
Sistem ve Ağ Yönetimi Şube Müdürlüğü0312 296 3680
Teknoloji ve İnovasyon Şube Müdürlüğü0312 296 3720
Uzaktan Algılama Şube Müdürlüğü0312 296 3750
Yazılım Geliştirme ve Uygulama Şube Müdürlüğü0312 296 3650