Skip Navigation LinksOGM Kuruluşumuz Merkez Birimleri

Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı

​​​​​

Hüseyin AKTÜRK​

Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanı

0 312 296 37 00​

​​0 312 296 37 02​​​​​

Dairenin Görev Tanımları

  • Orman bilgi sistemini kurmak, işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak,
  • Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatlarının internet üzerinden bilgi paylaşımı, bilgi toplama, yayımlama ve e-posta ve benzeri iş ve işlemleri için gerekli çalışmaları yapmak ve uygulamak,
  • Genel Müdürlük veri ve bilgilerinin güvenliğini sağlamak, veri güvenliği politikaları oluşturmak ve geliştirmek,
  • Ormancılıkta veri standartlarını geliştirmek ve güncellemek,
  • Genel Müdürlük ve birimlerinin internet sayfalarına ilişkin altyapı hizmetlerini yürütmek,
  • Genel Müdürlüğün, uydu görüntüleri, hava ve yer fotoğrafları, harita ve koordinat bilgilerine ilişkin işlemlerini yapmak ve yaptırmak,
  • Coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama ile ilgili faaliyetleri yürütmek,
  • Ormancılıkla ilgili haritaların hazırlanmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,
  • Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

Daire Başkan Yardımcıları

​ ​
Telefon
0 312 296 37 ​06​​​

Şube Müdürlükleri

Şube AdıTelefon
Bilgi Güvenliği Şube Müdürlüğü0 312 296 36 70
Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
0 312 296 37 60
Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü0 312 296 37 90
​İnternet ve Portal Şube Müdürlüğü0 312 296 37 10
Orman Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü0 312 296 36 60
Orman Harita ve Planlama Şube Müdürlüğü0 312 296 37 30
Sistem ve Ağ Yönetimi Şube Müdürlüğü0 312 296 36 80
Teknoloji ve İnovasyon Şube Müdürlüğü0 312 296 37 20
Uzaktan Algılama Şube Müdürlüğü
0 312 296 37 50
Yazılım Geliştirme ve Uygulama Şube Müdürlüğü
0 312 296 36 50