Skip Navigation LinksOGM Kuruluşumuz Merkez Birimleri

Dış ilişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı

​​​​​​​​​​​

Mehmet KOÇ​

Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Dair​esi Baş​kanı

​0 312 248 17 1​0

​​0 312 248 17 12​​​​​​​

Dairenin Görev Tanımları

  • Genel Müdürlüğün dış ilişkilerini yürütmek,
  • Öncelikli orman araştırma alanları ve araştırma program ve projelerini belirlemek ve bunların yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamak,
  • Araştırma ve geliştirme çalışmaları ile alakalı olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,
  • Yürütülen araştırma programları ve proje faaliyetlerinin sonuçlarını değerlendirmek, yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak, uygulamaya aktarılmasına yönelik seminer, konferans, sempozyum ve benzeri faaliyetlerin, bildirilerin ve araştırma sonuç raporlarının yayımlanmasını sağlamak,
  • Araştırma faaliyetlerini izlemek ve denetlemek,
  • Genel Müdürlük teşkilatının eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi, hizmet içi ve mesleki eğitim işlerini yürütmek,
  • Ormancılıkla ilgili her türlü yayın ve tanıtım faaliyetlerini yürütmek, ormancılıkla ilgili konulardaki fikir ve sanat eserlerini takip etmek,
  • Genel Müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü evrak, harita, kitap, broşür ve diğer belgelerin basımı ile ilgili çalışmalarını yürütmek,
  • Genel Müdürlük hizmetleri ile ilgili her türlü tercüme işlerini yapmak ve yaptırmak,
  • Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.​

Daire Başkan Yardımcıs​ı

​ ​
Telefon
0 312 296 17 13

Şube Müdürlükleri​

Şube AdıTelefon
Araştırma Planlama ve Projelendirme Şube Müdürlüğü0 312 248 17 03
Araştırma Proje Yönetimi, İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü0 312 248 17 04
Araştırma Uygulamaları ve Yayım Şube Müdürlüğü0 312 248 17 69
Bölgesel ve İkili İlişkiler Şube Müdürlüğü0 312 248 17 17
Dış Kaynaklı Projeler Şube Müdürlüğü0 312 248 17 30
Eğitim Şube Müdürlüğü0 312 248 17 37
Program Hazırlama Şube Müdürlüğü0 312 248 17 96
Protokol Şube Müdürlüğü0 312 248 18 28
​Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler Şube Müdürlüğü0 312 248 17 13
Yayın Tanıtım Şube Müdürlüğ​ü0 312 248 17 76
​​