Skip Navigation LinksOGM Kuruluşumuz Merkez Birimleri

Dış ilişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı

​​

Mehmet KOÇ

Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanı

​+90 312 2481710

Dairenin Görev Tanımları

  • Genel Müdürlüğün dış ilişkilerini yürütmek,
  • Öncelikli orman araştırma alanları ve araştırma program ve projelerini belirlemek ve bunların yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamak,
  • Araştırma ve geliştirme çalışmaları ile alakalı olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,
  • Yürütülen araştırma programları ve proje faaliyetlerinin sonuçlarını değerlendirmek, yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak, uygulamaya aktarılmasına yönelik seminer, konferans, sempozyum ve benzeri faaliyetlerin, bildirilerin ve araştırma sonuç raporlarının yayımlanmasını sağlamak,
  • Araştırma faaliyetlerini izlemek ve denetlemek,
  • Genel Müdürlük teşkilatının eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi, hizmet içi ve mesleki eğitim işlerini yürütmek,
  • Ormancılıkla ilgili her türlü yayın ve tanıtım faaliyetlerini yürütmek, ormancılıkla ilgili konulardaki fikir ve sanat eserlerini takip etmek,
  • Genel Müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü evrak, harita, kitap, broşür ve diğer belgelerin basımı ile ilgili çalışmalarını yürütmek,
  • Genel Müdürlük hizmetleri ile ilgili her türlü tercüme işlerini yapmak ve yaptırmak,
  • Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.​

Şube Müdürlükleri​

Şube AdıTelefon
Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler Şube Müdürü0312 248 1713
Araştırma Proje Yönetimi, İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürü0312 248 1704
Yayın Tanıtım Şube Müdürü0312 248 1776
Araştırma Planlama ve Projelendirme Şube Müdürü0312 248 1703
Araştırma Uygulamaları ve Yayım Şube Müdürü0312 248 1769
Bölgesel ve İkili İlişkiler Şube Müdürü0312 248 1717
Dış Kaynaklı Projeler Şube Müdürü0312 248 1730
Eğitim Şube Müdürü0312 248 1737
Protokol Şube Müdürü0312 248 1828
Program Hazırlama Şube Müdürü0312 248 1796
​​