Skip Navigation LinksOGM Kuruluşumuz Merkez Birimleri

Ekosistem Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

​​​​

Özgür BALCI

Ekosistem Hizmetleri Dairesi Başkanı

0 312 296 44 58​​

​​0 312 296 39 51​​​​​​​

Dairenin Görev Tanımları

  • Orman ekosistem hizmetleri ve ürünleri ile biyolojik çeşitliliğinin tespiti, envanteri, planlaması, haritalandırılması, projelendirilmesi, üretimi, taşınması, depolanması, işlenmesi, tanıtımı, pazarlanması, standardizasyonu, değer tespiti, belgelendirme ve sertifikasyonu ile araştırma ve geliştirme çalışmalarına ait usul ve esasları düzenlemek, iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,
  • Mesire yerleri, şehir ormanları, orman parkları, arboretum sahaları ve orman içi biyolojik çeşitlilik koruma alanlarının ayrılması, korunması, geliştirilmesi, işletilmesi veya işlettirilmesini sağlamak, bunlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek,
  • Ekoturizmin desteklenmesi ve geliştirilmesine yönelik usul ve esasları düzenlemek, iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,
  • Orman içi su kaynaklarını korumak, geliştirmek, bu alana ilişkin usul ve esasları düzenlemek,
  • İklim değişikliği sürecinde ormanların azaltım yeteneğinin artırılması ve uyum kapasitelerinin geliştirilmesi için ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlamak,
  • Orman ekosistem hizmetleri için ödeme sistemleri ve orman kaynakları ile ilişkili karbon piyasasına ait usul ve esasları düzenlemek, iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,
  • Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak​. 

Daire Başkan Yardımcıs​ı

​ ​
Telefon
0 312 296 44 67

Şube Müdürlükleri​

Şube AdıTelefon
Bitkisel Ürünler Şube Müdürlüğü
0 312 296 44 92
Biyolojik Çeşitlilik Şube Müdürlüğü​
0 312 296 44 62
Ekosistem Hizmetleri Değerlendirme Şube Müdürlüğü
0 312 296 44 64
Ekoturizm Şube Müdürlüğü0 312 296 44 65
Hayvansal Ürünler Şube Müdürlüğü0 312 296 37 21
Orman Parkları Şube Müdürlüğü​
0 312 296 44 66
Planlama Şube Müdürlüğü
0 312 296 44 67