Skip Navigation LinksOGM Kuruluşumuz Merkez Birimleri

Fidanlık ve Tohum İşleri Dairesi Başkanlığı

​​​​​​​​​​​​

Mustafa Mukan YAZAR​

Fidanlık ve Tohum İşleri Dairesi Başkanı

0 312 ​296 32 97

​​0 312 296 33 01​​​​​​​

Dairenin Görev Tanımları

  • Orman ağaç, ağaççık ve florasına ait tohum ve fidanları üretmek, ürettirmek, gerektiğinde üretimle ilgili maddeleri ithal ve ihraç etmek, ağaç ve tohum ıslahını yapmak,
  • Fidanlıkların ve fidanlık tesislerinin kurulması, idaresi, işletilmesi ve pazarlanması ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek,
  • Tohum kaynaklarının korunmasını, iyileştirilmesini ve çoğaltılmasını sağlamak, 
  • Orman bitki ve flora türlerine ilişkin olarak genetik kaynakların kaydı, bitki pasaportu, sertifikasyonu, ticareti ve piyasa denetimiyle ilgili iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak, ilgili mevzuat çerçevesinde ihracat ve ithalat işlemlerini yürütmek,
  • Gerçek ve tüzel kişilerin tohumluk ve fidanlık tesis etmesi, işletmesi ve pazarlaması çalışmalarını teşvik etmek,​​
  • Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak. 

Daire Başkan Yardımcısı

​ ​
Telefon
0 312 296 33 02

​Şube Müdürlükleri​

​Şube AdıTelefon
Denetim Ve Belgelendirme Şube Müdürlüğü0 312 296 33 18
Fidan Tahsis ve Pazarlama Şube Müdürlüğü
0 312 296 33 08
Fidan Üretim Şube Müdürlüğü0 312 296 33 02
​Fidanlık Tesis Şube Müdürlüğü0 312 296 33 07
Planlama Ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü0 312 296 33 03
Tohum Ve Ağaç Islahı Şube Müdürlüğü0 ​312 296 33 06