Skip Navigation LinksOGM Kuruluşumuz Merkez Birimleri

Havacılık Dairesi Başkanlığı

​​​​​​​​​​​​​​

Mahmut OKUDAN​​

Havacılık D​airesi Başkanı

0 312 248 18 91​​

​​0 312 248 18 93​​​

Dairenin Görev Tanımları

  • Orman yangınlarıyla mücadele başta olmak üzere Genel Müdürlüğün görev alanı kapsamında havacılık hizmetlerini yürütmek,
  • Havacılık hizmetlerinin yerine getirilmesinde personel planlamasını yapmak ve hava araçları ile gerekli görülen diğer araç, gereç ve teçhizatın teminini, kiralanmasını, hazırlanmasını, planlanmasını ve emniyetli bir şekilde kullanılmasını sağlamak, 
  • Hava araçlarının bakım, onarım, revizyon, modifikasyon ve servis bülten uygulamaları gibi işlemlerinin yurtiçi veya yurtdışı yetkili bakım merkezlerinde yapılmasını sağlamak,
  • Hava araçlarının uçuş, sicil ve bakım kayıtlarına ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
  • Uçuş ve yer emniyeti ile ilgili faaliyetleri yürütmek
  • Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.​ 

Daire Başkan Yardımcısı

​ ​
Telefon
0 312 296 18 96

​Şube Müdürlükleri

Şube AdıTelefon
​Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Hava Araçları Bakım ve Teknik Şube Müdürlüğü
Havacılık Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Uçuş İşletme ve Eğitim Şube Müdürlüğü