Skip Navigation LinksOGM Kuruluşumuz Merkez Birimleri

Hukuk Müşavirliği


1. Hukuk Müşaviri

+90 312 296 32 24​

Dairenin Görev Tanımları

  • 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak,
  • Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak.​