Skip Navigation LinksOGM Kuruluşumuz Merkez Birimleri

İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığı

Muhammet URHAN

İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanı

+90 312 296 44 07

Dairenin Görev Tanımları

  • Üretim, ağaçlandırma yolları ve yangın şeritleri ile ilgili orman ve orman içi yolları ağının tespiti ve etüd proje çalışmalarını yapmak ve yaptırmak; Tarım ve Orman Bakanlığınca tespit edilecek usul ve esaslar dahilinde üretim, ağaçlandırma ve yangın sahaları ile ilgili ve bu sahalara ulaşılmasını sağlayan işleri yaptırmak,
  • Her türlü bina ve tesislerin inşaatı, bakım ve onarımı ile usul ve esasları Tarım ve Orman Bakanlığınca tespit edilecek küçük çaptaki yol ve sanat yapılarının yapım, bakım ve onarım işlerini yapmak ve yaptırmak,
  • Görev alanına giren yatırım ve hizmetlerin gerektirdiği arsa ve arazilerin satın alınması, kamulaştırılması ile Genel Müdürlüğün mülkiyetindeki gayrimenkullerle ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak,
  • Görev alanına giren konularla ilgili iş ve üretim makineleri ile hizmet vasıtalarını, bunların ekipmanlarını ve yedek parçalarını sağlamak,
  • Bu makinelerin dağıtım, transfer ve işletilmesini sağlamak, bakım ve revizyonlarını yapmak, yaptırmak,
  • Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak. 

Şube Müdürlükleri​

Şube AdıTelefon
İnşaat Şube Müdürlüğü0312 296 44 17
Makine İşletme Şube Müdürlüğü0312 296 44 41
Etüd Proje Şube Müdürlüğü0312 296 44 52
Makine İkmal Şube Müdürlüğü0312 296 44 33
Emlak Şube Müdürlüğü0312 296 44 08