Skip Navigation LinksOGM Kuruluşumuz Merkez Birimleri

İşletme ve Pazarlama Daire Başkanlığı

Ahmet AYDIN

İşletme ve Pazarlama Daire Başkanı

+90 312 296 30 39

Dairenin Görev Tanımları

  • Asli ve tali orman ürünlerinin; üretim, taşıma, depolama, imal ve pazarlamasına ait iş ve işlemleri düzenlemek, yürütmek ve kontrol etmek,
  • Bu hizmetler için inşası gerekli tesisleri belirlemek, depo yerlerinin tayin ve tespit edilmesine ait iş ve işlemleri yürütmek,
  • Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

Şube Müdürlükleri​

Şube AdıTelefon
Kanuni Haklar Şube Müdürlüğü0 312 296 30 47
Pazarlama Şube Müdürlüğü0 312 296 30 47
Belgelendirme Şube Müdürlüğü0 312 296 30 48
Standart ve İş Geliştirme Şube Müdürlüğü0 312 296 30 46
Piyasa Araştırma Şube Müdürlüğü0 312 296 30 45
Üretim Şube Müdürlüğü0 312 296 30 43