Skip Navigation LinksOGM Kuruluşumuz Merkez Birimleri

Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı

Ahmet AKBULUT

Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanı

+ 90 312 296 31 34

Dairenin Görev Tanımları

  • Ormanların kadastrosunun yapılmasına, orman sınırları dışına çıkarılacak sahaların tespit ve değerlendirilmesine ait iş ve işlemleri yürütmek,
  • Devlet ormanları ile ilgili çeşitli ihtilafları, sahipli yerlerdeki kesim işlerini, devletten başkasına ait ormanların denetim ve kontrolüne ait iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak,
  • Orman kadastrosu yapılmamış yerlerde, ihtiyaç halinde vasıf tayin işlemlerini yapmak,
  • Orman rejimine alınacak yerlerin kamulaştırma işlemlerini yürütmek,
  • Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.​​

Şube Müdürlükleri

Şube AdıTelefon
Arşiv ve Envanter Şube Müdürlüğü0 312 296 31 63
Mülkiyet ve Özel Ormanlar Şube Müdürlüğü0 312 296 31 57
Orman Kadastrosu Şube Müdürlüğü0 312 296 31 44
Planlama ve Teknik İşler Şube Müdürlüğü0 312 296 31 50