Skip Navigation LinksOGM Kuruluşumuz Merkez Birimleri

Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı

​​

Murat ÇEVİRME

Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanı

+90 312 296 44 00

Dairenin Görev Tanımları

  • Ormanların amenajman planlarını yapmak, yaptırmak, bu planların uygulanma durumlarını, yenilenmelerini, geliştirilmelerini sağlamak, takip ve kontrol etmek,
  • Ormancılık hizmetlerinin gerektirdiği envanter verilerini değerlendirmek, harita ve fotogrametri iş ve işlemlerini düzenlemek,
  • Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.
​​​

Şube Müdürlükleri

Şube AdıTelefon
Orman İdaresi Şube Müdürlüğü0 312 296 43 50
Etüt ve Planlama Şube Müdürlüğü0 312 296 43 47
Takip ve Kontrol Şube Müdürlüğü0 312 296 43 48
Ulusal Orman Envanteri Şube Müdürlüğü0 312 296 43 49
Orman Modelleme ve Hasılat Şube Müdürlüğü0 312 296 43 51