Skip Navigation LinksOGM Kuruluşumuz Merkez Birimleri

Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı

​​​​

Özkan ÇAKIL​

Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanı

0 312 296 44 00

​​0 312 296 43 45​​​​​​​

Dairenin Görev Tanımları

  • Ormanların amenajman planlarını yapmak, yaptırmak, bu planların uygulanma durumlarını, yenilenmelerini, geliştirilmelerini sağlamak, takip ve kontrol etmek,
  • Ormancılık hizmetlerinin gerektirdiği envanter verilerini değerlendirmek, harita ve fotogrametri iş ve işlemlerini düzenlemek,
  • Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.
​​​

Daire Başkan Yardımcıları

​ ​
Telefon
0 312 296 43 44
0 312 296 43 50​

Şube Müdürlükleri

Şube AdıTelefon
Etüt ve Planlama Şube Müdürlüğü0 312 296 43 47
Orman İdaresi Şube Müdürlüğü0 312 296 43 50
Orman Modelleme ve Hasılat Şube Müdürlüğü0 312 296 43 51
​Takip ve Kontrol Şube Müdürlüğü0 312 296 43 48
Ulusal Orman Envanteri Şube Müdürlüğü0 312 296 43 49