Skip Navigation LinksOGM Kuruluşumuz Merkez Birimleri

Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı


Orman ve Köy iliskileri Dairesi Başkanı

+90 312 296 33 30

Dairenin Görev Tanımları

  • Orman içinde veya bitişiğindeki köylülerin sosyal ve ekonomik gelişmelerini desteklemek maksadıyla; etüt ve araştırmalar yapmak, plan ve projeler hazırlamak, hazırlatmak ve uygulamak,
  • Orman köylülerinin kalkındırılmasının desteklenmesi amacıyla kredi veya hibe vermek ve bu konudaki diğer hizmetleri yürütmek,
  • Ormancılık alanında faaliyet gösteren kooperatiflerin proje bazında desteklenmesi ile ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarlarda değerlendirilmesi konularında araştırma ve danışmanlık hizmetleri vermek,
  • Orman köylerinde odun ve odun dışı orman ürünlerinin üretilmesini desteklemek ve bunlara dayalı sanayinin geliştirilmesine katkıda bulunmak,
  • Bulundukları yerden başka yerlere nakledilecek orman köylülerinin terk ettikleri taşınmazları kamulaştırmak,
  • Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.​ 

Şube Müdürlükleri

Şube AdıTelefon
İzleme Ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü0 312 296 33 84
Orman - Halk İlişkileri Şube Müdürlüğü0 312 296 33 87
Projeler Şube Müdürlüğü0 312 296 33 67
Gelirler Takip Şube Müdürlüğü0 312 296 33 78
Destekleme Şube Müdürlüğü0 312 296 33 74
Planlama Şube Müdürlüğü0 312 296 33 49
Orman Köyleri Strateji Ve Proje Geliştirme Şube Müdürlüğü0 312 296 33 39