Skip Navigation LinksOGM Kuruluşumuz Merkez Birimleri

Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı

​​​​​

Mesut GÜLER​

Orman ve Köy iliskileri Dairesi Başkanı

+90 312 296 33 30

Dairenin Görev Tanımları

  • Orman içinde veya bitişiğindeki köylülerin sosyal ve ekonomik gelişmelerini desteklemek maksadıyla; etüt ve araştırmalar yapmak, plan ve projeler hazırlamak, hazırlatmak ve uygulamak,
  • Orman köylülerinin kalkındırılmasının desteklenmesi amacıyla kredi veya hibe vermek ve bu konudaki diğer hizmetleri yürütmek,
  • Ormancılık alanında faaliyet gösteren kooperatiflerin proje bazında desteklenmesi ile ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarlarda değerlendirilmesi konularında araştırma ve danışmanlık hizmetleri vermek,
  • Orman köylerinde odun ve odun dışı orman ürünlerinin üretilmesini desteklemek ve bunlara dayalı sanayinin geliştirilmesine katkıda bulunmak,
  • Bulundukları yerden başka yerlere nakledilecek orman köylülerinin terk ettikleri taşınmazları kamulaştırmak,
  • Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.​ 

Şube Müdürlükleri

Şube AdıTelefon
Destekleme Şube Müdürlüğü0 312 296 33 74
Gelirler Takip Şube Müdürlüğü0 312 296 33 78
İzleme Ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü0 312 296 33 84
Orman - Halk İlişkileri ve Planlama Şube Müdürlüğü
0 312 296 33 87
Orman Köyleri Strateji Ve Proje Geliştirme Şube Müdürlüğü0 312 296 33 39
​Projeler Şube Müdürlüğü0 312 296 33 67