Skip Navigation LinksOGM Kuruluşumuz Merkez Birimleri

Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı

​​​​​​

Mesut GÜLER​

Orman ve Köy iliskileri Dairesi Başkanı

0 312 296 33 30

​​0 312 296 33 53​​​​​​​

Dairenin Görev Tanımları

  • Orman içinde veya bitişiğindeki köylülerin sosyal ve ekonomik gelişmelerini desteklemek maksadıyla; etüt ve araştırmalar yapmak, plan ve projeler hazırlamak, hazırlatmak ve uygulamak,
  • Orman köylülerinin kalkındırılmasının desteklenmesi amacıyla kredi veya hibe vermek ve bu konudaki diğer hizmetleri yürütmek,
  • Ormancılık alanında faaliyet gösteren kooperatiflerin proje bazında desteklenmesi ile ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarlarda değerlendirilmesi konularında araştırma ve danışmanlık hizmetleri vermek,
  • Orman köylerinde odun ve odun dışı orman ürünlerinin üretilmesini desteklemek ve bunlara dayalı sanayinin geliştirilmesine katkıda bulunmak,
  • Bulundukları yerden başka yerlere nakledilecek orman köylülerinin terk ettikleri taşınmazları kamulaştırmak,
  • Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.​ 

Daire Başkan Yardımcıs​ı

​ ​
Telefon
0 312 296 33 33

Şube Müdürlükleri

Şube AdıTelefon
Destekleme Şube Müdürlüğü0 312 296 33 74
Gelirler Takip Şube Müdürlüğü0 312 296 33 78
İzleme Ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü0 312 296 33 84
Orman - Halk İlişkileri ve Planlama Şube Müdürlüğü
0 312 296 33 87
Orman Köyleri Strateji Ve Proje Geliştirme Şube Müdürlüğü0 312 296 33 39
​Projeler Şube Müdürlüğü0 312 296 33 67