Skip Navigation LinksOGM Kuruluşumuz Merkez Birimleri

Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı

​​​​​​​​​​

Mustafa SONGÜR​

Orman Yangınlarıyla Mücadele Dair​esi Başkanı

0 312 296 41 19

​​0 312 296 41 32​​​​​​​​

Dairenin Görev Tanımları

  • Orman yangınlarının çıkmasına ve yayılmasına mani olmak için her türlü fiziki ve beşeri tedbiri almak,
  • Orman yangınları ile mücadele tekniklerini güçlendirmek, yangın gözetleme kulelerinin kurulmasını ve hizmete hazır halde tutulmasını sağlamak,
  • Orman yangınlarına müdahale tekniklerini geliştirmek, yangına müdahale sürelerini kısaltarak yangın zararlarını en aza indirmek,
  • Orman yangınlarına müdahalede görev alan personeli eğitmek, yangın uzmanı eğitim merkezi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
  • Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak​.​

Daire Başkan Yardımcıları

​ ​
Telefon
​0 312 296 41 27​

Şube Müdürlükleri

Şube AdıTelefon
Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü0 312 296 41 25
​Meteoroloji ve Simülasyon Şube Müdürlüğü0 312 296 41 27
Orman Yangınlarını Önleme Şube Müdürlüğü
0 312 296 41 23
Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü​
0 312 296 41 22
Yangın Güvenliği Şube Müdürlüğü0 312 296 41 54