Skip Navigation LinksOGM Kuruluşumuz Merkez Birimleri

Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı

Mihtat ATEŞ

Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanı

+90 312 296 41 19

Dairenin Görev Tanımları

  • Orman yangınlarının çıkmasına ve yayılmasına mani olmak için her türlü fiziki ve beşeri tedbiri almak,
  • Orman yangınları ile mücadele tekniklerini güçlendirmek, yangın gözetleme kulelerinin kurulmasını ve hizmete hazır halde tutulmasını sağlamak,
  • Orman yangınlarına müdahale tekniklerini geliştirmek, yangına müdahale sürelerini kısaltarak yangın zararlarını en aza indirmek,
  • Orman yangınlarına müdahalede görev alan personeli eğitmek, yangın uzmanı eğitim merkezi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
  • Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak​.​

Şube Müdürlükleri

Şube AdıTelefon
Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü0 312 296 41 27
Orman Yangınlarını Önleme Şube Müdürlüğü0 312 296 41 26
Yangın Güvenliği Şube Müdürlüğü0 312 296 41 54
Meteoroloji ve Simülasyon Şube Müdürlüğü0 312 296 41 83
Havacılık Şube Müdürlüğü0 312 296 41 23
Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü0 312 296 41 25