Skip Navigation LinksOGM Kuruluşumuz Merkez Birimleri

Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı

​​​​​

Mustafa SONGÜR​

Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanı

+90 312 296 41 19

Dairenin Görev Tanımları

  • Orman yangınlarının çıkmasına ve yayılmasına mani olmak için her türlü fiziki ve beşeri tedbiri almak,
  • Orman yangınları ile mücadele tekniklerini güçlendirmek, yangın gözetleme kulelerinin kurulmasını ve hizmete hazır halde tutulmasını sağlamak,
  • Orman yangınlarına müdahale tekniklerini geliştirmek, yangına müdahale sürelerini kısaltarak yangın zararlarını en aza indirmek,
  • Orman yangınlarına müdahalede görev alan personeli eğitmek, yangın uzmanı eğitim merkezi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
  • Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak​.​

Şube Müdürlükleri

Şube AdıTelefon
Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü0 312 296 41 25
​Meteoroloji ve Simülasyon Şube Müdürlüğü0 312 296 41 83
Orman Yangınlarını Önleme Şube Müdürlüğü0 312 296 41 26
Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü​
0 312 296 41 27
Yangın Güvenliği Şube Müdürlüğü0 312 296 41 54