Skip Navigation LinksOGM Kuruluşumuz Merkez Birimleri

Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı

​​​​​​​​​

Sabri KIZILKAYA​​

Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi Başkanı​ 

0 312 296 30 02

​​0 312 296 30 04​​​​​​​

Dairenin Görev Tanımları

  • Ormanları usulsüz müdahalelerden korumak, ormanlarda tahribata yol açan hastalık ve her çeşit orman zararlılarıyla mücadele etmek veya ettirmek, ormanların sağlığının korunması ve orman zararlılarının yayılmasını önlemek için karantina tedbirleri almak, zararlılarla mücadele etmek amacıyla laboratuvarlar kurmak veya kurdurmak,
  • 6831 sayılı Orman Kanununun 23 üncü ve 24 üncü maddelerine istinaden tefrik edilen muhafaza ormanlarının ayrılması ve idaresi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
  • Ormanların muhafazası ile ilgili gerekli mevzuat çalışmalarını yürütmek,
  • Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.​

Daire Başkan Yardımcıları

​ ​
Telefon
0 312 296 30 05
0 312 296 30 06

Şube Müdürlükleri

Şube AdıTelefon
Orman Ekosistemlerini İzleme Şube Müdürlüğü0 312 296 30 30
Orman İçi Korunan Alanlar Şube Müdürlüğü0 312 296 30 33
Orman Koruma Şube Müdürlüğü0 312 296 30 10
Orman Zararlıları ile Mücadele Şube Müdürlüğü0 312 296 30 19
Ormancılık Karantina Şube Müdürlüğü0 312 296 30 27
​​