Skip Navigation LinksOGM Kuruluşumuz Merkez Birimleri

Personel Dairesi Başkanlığı

​​​

Süleyman OKUMUŞ​​

Personel Dairesi Başkanı

0 312 296 38 05

​​0 312 296 38 03​​​​​​​

Dairenin Görev Tanımları

  • Genel Müdürlüğün insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak,
  • Genel Müdürlük personelinin atama, özlük, emeklilik ve sağlık işleriyle ilgili işleri yapmak,
  • Genel Müdürlüğe bağlı işyerlerinde işveren - işçi ilişkilerinin mevzuat ve yürürlükteki toplu iş sözleşmelerinde belirtilen esaslarla ilgili olarak Bakanlıkça yürütülecek çalışmalarda gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,
  • Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

Daire Başkan Yardımcıları

​ ​
Telefon
0 312 296 38 38
0 312 296 38 45​

Şube Müdürlükleri​

Şube AdıTelefon
Disiplin İşleri Şube Müdürlüğü0 312 296 38 81
İşveren Ve İşçi İlişkileri Şube Müdürlüğü0 312 296 39 00
Kadro İşleri Şube Müdürlüğü0 312 296 38 38
Özlük İşleri Şube Müdürlüğü0 312 296 38 50
Personel Şube Müdürlüğü0 312 296 38 45
Sosyal İşler Şube Müdürlüğü0 312 296 39 15