Skip Navigation LinksOGM Kuruluşumuz Merkez Birimleri

Silvikültür Dairesi Başkanlığı

​​​​​

Mehmet Rıdvan ÇÖRTÜ​

Silvikültür Dairesi Başkanı

0 312 296 32 74

​​0 312 296 32 76​​​​​​​

Dairenin Görev Tanımları

  • Orman amenajman planlarının yapılmasına esas olacak silvikültür tekniğini belirlemek,
  • Orman imar, ıslah, bakım ve gençleştirilmesini sağlamak üzere silvikültür planları ile uygulama projelerini tanzim etmek, bu plan ve projeler gereğince kesilecek ağaçların tespit ve damgalanma işlerini yürütmek ve bunların uygulamalarını takip ve kontrol etmek,
  • Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.​​ 

Daire Başkan Yardımcıları

​ ​
Telefon
0 312 296 32 77
0 312 296 33 11​

Şube Müdürlükleri

Şube AdıTelefon
Gençleştirme Şube Müdürlüğü0 312 296 32 78
Orman Bakımı Şube Müdürlüğü0 312 296 33 49
Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü0 312 296 32 82
Silvikültür Planları Şube Müdürlüğü0 312 296 32 81
Silvikültürel Uygulamaların Geliştirilmesi Şube Müdürlüğü0 312 296 32 79
Uygulama, İzleme ve Envanter Şube Müdürlüğü0 312 296 32 80