Skip Navigation LinksOGM Kuruluşumuz Merkez Birimleri

Silvikültür Dairesi Başkanlığı

​​

Kahraman TEMÜR​

Silvikültür Dairesi Başkanı

+90 312 296 32 74

Dairenin Görev Tanımları

  • Orman amenajman planlarının yapılmasına esas olacak silvikültür tekniğini belirlemek,
  • Orman imar, ıslah, bakım ve gençleştirilmesini sağlamak üzere silvikültür planları ile uygulama projelerini tanzim etmek, bu plan ve projeler gereğince kesilecek ağaçların tespit ve damgalanma işlerini yürütmek ve bunların uygulamalarını takip ve kontrol etmek,
  • Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.​​ 

Şube Müdürlükleri

Şube AdıTelefon
Gençleştirme Şube Müdürlüğü0 312 296 32 78
Silvikültür Planları Şube Müdürlüğü0 312 296 32 81
Orman Bakımı Şube Müdürlüğü0 312 296 32 77
Uygulama, İzleme ve Envanter Şube Müdürlüğü0 312 296 32 80
Silvikültürel Uygulamaların Geliştirilmesi Şube Müdürlüğü0 312 296 32 79
Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü0 312 296 32 82