Skip Navigation LinksOGM Kuruluşumuz Merkez Birimleri

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

​​​

​Mehmet AKAT

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı

​0 312 296 30 83

​​0 312 296 30 ​​​​​85

Dairenin Görev Tanımları

  • 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanun ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak.
  • Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak. 

Daire Başkan Yardımcıları

​ ​
Telefon
0 312 296 30 94
0 312 296 31 13
0 312 296 31 00

Şube Müdürlükleri

Şube AdıTelefon
Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü0 312 296 30 86
İç Kontrol Şube Müdürlüğü0 312 296 31 07
Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü0 312 296 31 13
Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü0 312 296 30 94
Yatırım Programı Hazırlama ve İzleme Şube Müdürlüğü0 312 296 31 25
​Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü0 312 296 31 20
Yönetimi Geliştirme ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü0 ​312 296 31 29