Skip Navigation LinksOGM Kuruluşumuz Merkez Birimleri

Teftiş Kurulu Başkanlığı

​​​​​

Ahmet CE​Y​​LAN

Teftiş Kurulu Başkanı

​0 312 296 42 01

​​0 312 296 42 03​​​​​​​​​​​​​

Dairenin Görev Tanımları

  • Tetkik, teftiş ve soruşturma yapmak,
  • Kontrol ve denetleme işlerini yapmak,
  • Genel Müdürlüğün amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Genel Müdüre sunmak.

Daire Başkan Yardımcıları

​ ​
Telefon
0 312 296 42 05
0 312 296 42 07​