Skip Navigation LinksOGM Kuruluşumuz Merkez Birimleri

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Ahmet CEYLAN

Teftiş Kurulu Başkanı

+90 312 296 42 01

Dairenin Görev Tanımları

  • Tetkik, teftiş ve soruşturma yapmak,
  • Kontrol ve denetleme işlerini yapmak,
  • Genel Müdürlüğün amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Genel Müdüre sunmak.