Skip Navigation LinksOGM Kuruluşumuz Merkez Birimleri

Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanlığı

​​​​

Hüseyin ACAR

Toprak Muhafaza ve Havza Islah​ı Dairesi Başkanı

0 312 296 34 68​

​​0 312 296 34 70​​​​​​​

Dairenin Görev Tanımları

  • Su havzalarında kaliteli ve azami miktarda su elde etmek, erozyonu önlemek, sel, çığ ve taşkınları kontrol altına almak, toprak, su ve bitki dengesini korumak amacıyla ilgili birimlerle işbirliği halinde ve katılımcı anlayış çerçevesinde hazırlanan entegre havza ıslahı ana planının gerektirdiği iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,
  • Entegre havza ıslahı projelerini uygulamaya koymak ve planda yer alan yatırımları izlemek, değerlendirmek, proje bilgilerini ilgili birimlere raporlamak ve gerektiğinde yapılmasını sağlamak,
  • Çölleşme ile mücadele çalışmalarını yürütmek,
  • Orman alanlarında veya orman rejimine alınacak erozyona maruz sahalarda; toprak aşınma ve taşınmalarının durdurulması, sellerin ve taşkınların kontrol altına alınması, heyelanların ve çığların önlenmesi amacıyla dere, çay ve ırmakların su toplama havzalarında erozyon kontrolü çalışmaları yapmak veya yaptırmak,
  • Orman içi, orman kenarı ve orman üst sınırı meralarda ıslah çalışmaları yapmak veya yaptırmak,
  • Dağlık alanlarda toprağın korunmasına, su kaynaklarının geliştirilmesine, orman ekosisteminin tesisine ve geliştirilmesine yönelik olarak erozyonla mücadele etmek ve gerekli çalışmaları yapmak,
  • Bozulan tabii dengeyi yeniden tesis etmek amacıyla yeşil kuşak projeleri uygulamak,
  • Gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının erozyon kontrolü çalışmalarını teşvik etmek ve desteklemek,
  • Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.​ 

Daire Başkan Yardımcıları

​ ​
Telefon
0 312 296 37 73
0 312 296 34 83​

Şube Müdürlükleri​

Şube AdıTelefon
Dağlık Alan Yönetimi Şube Müdürlüğü0 312 296 34 83
Entegre Havza Islahı Şube Müdürlüğü0 312 296 34 87
İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü0 312 296 34 73
Mera Islahı Şube Müdürlüğü0 312 296 34 81
Toprak Muhafaza ve Erozyon Kontrolü Şube Müdürlüğü0 312 296 34 78