Gökçebey Orman Fidanlık Müdürlüğü

​​​

İlhan ALBUZ

Orman Fidanlık Müdürü

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Orman Fidanlık Müdürlüğünü​n Tanıtımı​

 • Gökçebey Orman Fidanlık Müdürlüğünün Gökçebey ve Kocaman Fidanlığında ağırlıklı olarak Yapraklı Orman ağacı türlerinin fidan üretimi yapılmakta olup yapraklı fidan üretiminde Türkiye’de ilk sıralarda yer almaktadır. 
 • Fidanlığımız bünyesinde, program çerçevesinde, Bakanlık oluru ile kamu kurum ve kuruluşların, gerçek ve tüzel kişiliklerin, ağaçlandırma, erozyon kontrol ve peyzaj düzenleme çalışmalarında ihtiyaç duydukları her türlü orman ağacı fidanları üretilmektedir.  
 • Ağaçlandırma çalışmaları için her yıl ortalama 2.000.000 Adet Yapraklı Fidan 200.000 adet İbreli Fidan 300.000 adet Süs Bitkisi üretimi yapılmaktadır. Üretilen fidanlardan ekim yastığında olan çıplak köklü fidanlar sonbaharda söküm zamanı sökülerek Orman Genel Müdürlüğünün ağaçlandırma çalışmalarında kullanılmak üzere ilgili birimlere gönderilmektedir.
 • Gökçebey Orman Fidanlık Müdürlüğü kendisine bağlı; Gökçebey Orman Fidanlığı ve Kocaman Orman Fidanlığı ile faaliyetlerine devam etmektedir. 1984 Yılında kurulan Gökçebey Fidanlığının kuruluş yeri Gökçebey olup; genel alanı 701 dekar, Fidan üretim alanı 280 dekardır. Kayın, ıhlamur, ceviz, kestane, yabani kiraz, çınar, akçaağaç, dişbudak ve meşe gibi türlerin üretiminin yapıldığı Fidanlıkta fidan üretim kapasitesi 5 Milyon adettir.
 • Kocaman Fidanlığı ise 1980 yılında kurulmuş olup; kuruluş yeri Alaplı’dır. Genel alanı 31 dekar olan fidanlığın, 18 dekarında fidan üretim faaliyetleri yapılmaktadır. Aşılı ceviz, ıhlamur, kestane, defne gibi fidan türlerinin üretildiği Fidanlıkta fidan üretim kapasitesi 250 bin adettir.
 • Görev Tanımları​

  • OBM mıntıkası ve civar bölgelerde yapılacak ağaçlandırma faaliyetlerinde, özel sektörün yapacağı peyzaj düzenlemelerinde ve resmi kurum ve kuruluşların ağaçlandırma faaliyetleri için ihtiyaç duyduğu orman ağacı ve süs bitkisi fidanlarını ve tohumlarını üretmek, dağıtmak ve satışını yapmaktır.
  • 4734 sayılı KİK kanununun 3-a maddesi kapsamında köylülere ve tarımsal kalkınma kooperatiflerine satın alım garantili fidan sözleşmesi ile fidan üretimi yaptırmak,
  • OGM adına işveren vekilidir.​

Şeflikler​

​​
  
  
  
Adres
Gökçebey Orman Fidanlık Şefliği+90 372 532 7140+90 372 532 7390


Üçburgu cad. Gökçebey Orman Fidanlık Müdürlüğü Gökçebey-Zonguldak

​​