Mali İşler Şube Müdürlüğü

​​​Şubenin Görev Tanımları​

  • Bölge müdürlüğü bünyesinde yer alan döner sermayeli kuruluşların; döner sermaye muhasebe planı uygulamalarını takip ve kontrol etmek,
  • Döner Sermaye Bütçe Harcamaları ile ilgili aylık mizanları ve eklerini incelemek, mali tabloları hazırlamak, Genel Müdürlüğe göndermek,
  • Döner sermayeli kuruluşların bilançolarını incelemek, analizlerini yapmak, Genel Bilanço ve Kar-Zarar Cetvelleri ve ekleriyle birlikte konsolide ederek Genel Müdürlüğe göndermek,
  • Bölge Müdürlüğü özel bütçe ve döner sermaye nakit taleplerini hazırlamak ve Genel Müdürlüğe göndermek,
  • Bölge Müdürlüğü döner sermaye bütçesine ait ödenek gönderme ve tenkis işlemlerini yapmak,
  • Döner sermayeli kuruluşların taşınır işlemlerini takip ve kontrol etmek.