Şube Müdürlükleri

  
  
Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürlüğü​+90 374 215 3740 - 1100
Basın ve İletişim Şube Müdürlüğü+90 374 215 3740 - 1018
Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü+90 374 215 3740 - 1008
Ekosistem Hizmetleri Şube Müdürlüğü+90 374 215 3740 - 1131
İşletme ve Pazarlama Şube Müdürlüğü+90 374 215 3740 - 1090
İzin ve İrtifak Şube Müdürlüğü+90 374 215 3740 - 1147
Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğü+90 374 215 3740 - 1139
Makina ve İkmal Şube Müdürlüğü+90 374 215 3740 - 1049
Mali İşler Şube Müdürlüğü+90 374 215 3740 - 1063
Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürlüğü+90 374 215 3740 - 1016
Orman ve Köy İlişkileri Şube Müdürlüğü+90 374 215 3740 - 1076
Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü+90 374 215 3740 -
Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü+90 374 215 3740 - 1117
Personel Şube Müdürlüğü+90 374 215 3740 - 1055

​​​​​​​​​​​​​​​​​