Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü

​​​

Sefer TÜCE

Orman İşletme Müdürü

​​​​​​​​​​​​​​​Tanıtım​

  • Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü 1958 yılında kurulmuş olup, Düzce İli Yığılca İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır.
  • Müdürlüğümüz bünyesinde 8 adet Orman İşletme Şefliği bulunmaktadır.
  • İşletme Şefliklerimizden Boğabeli, Kurtkayası, Karadere, Karagöknar, Paşabükü, Karakaş, Kızıltepe ve Melendere Orman İşletme Şefliklerinin kuruluş merkezi Yığılca İlçe merkezidir. Yine bu Orman İşletme Şefliklerine bağlı olarak ormanların korunmasına hizmet etmek amacıyla çeşitli yerleşim yerlerinde kurulmuş olan 8 adet toplu koruma merkezi bulunmaktadır.
  • Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü; Batı Karadeniz bölümünün iç kısmında yer almaktadır. Doğudan Bolu Orman İşletme Müdürlüğü; Batıdan Düzce Orman İşletme Müdürlüğü; Kuzeyden Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü ve Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü ile komşudur. Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü 31° 41’ 47”- 31° 29’ 21”- 31° 16’ 21”- 31° 30’ 56” Doğu Boylamları ile 41° 5’ 15”- 40° 47’ 28”- 40° 54’ 47”- 41° 1’ 54” Kuzey Enlemleri arasında yer almaktadır. Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki ormanlar, genel olarak İç Anadolu iklim bölgesi iklim özellikleri olan kuraklaşma ve sert iklim koşullarında bulunmaktadır.

​​Şeflikler​

​​
  
  
  
Adres
Boğabeli Orman İşletme Şefliği+90 380 651 4028
Karadere Orman İşletme Şefliği+90 380 651 4028
Karagöknar Orman İşletme Şefliği+90 380 651 4028
Karakaş Orman İşletme Şefliği+90 380 651 4028
Kızıltepe Orman İşletme Şefliği+90 380 651 4028
Kurtkayası Orman İşletme Şefliği+90 380 651 4028
Melendere Orman İşletme Şefliği+90 380 651 4028
Paşabükü Orman İşletme Şefliği+90 380 651 4028
​​